Get Adobe Flash player

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції області за 2013р. порівняно з 2012р. становив 103,7%, у грудні 2013р. порівняно з попереднім місяцем – 81,3%, груднем 2012р. – 97,6%.

Темп зростання обсягів виробництва у 2013р. порівняно з 2012р. в добувній та переробній промисловості становив 99,3%, у т.ч. в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 88,7%, у переробній промисловості – 99,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробівіндекс промислової продукції у 2013р. порівняно з 2012р. становив 84,8%. Так, індекс промислової продукції у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів становив 95,9%, м’яса та м’ясних продуктів – 89,6%, напоїв – 83,6%, олії та тваринних жирів – 82,5%, готових кормів для тварин – 57,5%.

За 2013р. підприємствами області було вироблено м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – 1,8 тис.т (125,5% до обсягу виробництва у 2012р.), виробів здобних – 381 т (110,8%), м’яса свіжого чи охолодженого свиней – 4,6 тис.т (99,6%), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 25,2 тис.т (95,1%), м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – 8,4 тис.т (89,5%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі – 4,2 тис.т (71,6%), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 9,5 тис.т (53,3%).

Порівняно з 2012р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс обсягів виробництва продукції становив 106,5%, у т.ч. у текстильному виробництві – 113,9%, виробництві одягу – 106,1%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 97,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 92,9%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 92,9%. Підприємствами цього виду діяльності було вироблено деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм 79,8 тис.м3 (100,0% до обсягу виробництва у 2012р.), виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини – 825 м3 (92,4%), брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід – 80,0 тис.м2 (84,6%), тари дерев'яної та її частин – 2,5 тис.м3 (80,9%), шпону лущеного – 9,5 тис.м3 (76,5%), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 1,6 тис.м2 (76,1%).

Індекс промислової продукції у 2013р. проти 2012р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 65,4%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва у 2013р. порівняно з 2012р. становив 101,4%, у т.ч. у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 95,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 89,4%.

Індекс обсягів виробництва продукції у 2013р. порівняно з 2012р. у машинобудуванні становив 133,5%, у т.ч. з виробництва машин та устатковання – 135,8%.

Обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 2013р. порівняно з 2012р. зросли на 16,5%.

 

Cільське господарство

 

Індекс сільськогосподарського виробництва, за попередніми розрахунками, у 2013р. порівняно з2012р. становив 103,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 99,5%, у господарствах населення – 104,8%.

У 2013р., за попередніми даними, сільськогосподарськими виробниками області одержано 625,5 тис.т зерна(у вазі після доробки), що на 2,2% більше, ніж у 2012р., при середній урожайності 46,0 ц/га;  9,3 тис.т цукрових буряків (фабричних)(в 10,2 раза менше) по 311 ц/га; 16,8 тис.т насіння соняшнику (на 8,0% більше) по 22,2 ц/га; 597,1 тис.т картоплі (на 0,8% менше) по 177 ц/га; 232,1 тис.т овочів (на 1,7% більше) по 189 ц/га; 162,9 тис.т плодів та ягід (на 16,0% більше, ніж у 2012р.) при середній урожайності 104,6 ц/га.

У 2013р. господарствами всіх категорій вироблено, за попередніми даними, 66,3 тис.т м’яса в живій вазі, що на 1,9% менше, ніж у 2012р., 297,9 тис.т молока (на 0,1% менше), 375,3 млн.шт. яєць (на 12,9% менше).

На початок 2014р., за попередніми розрахунками, у господарствах всіх категорій утримувалось 121,9 тис. голів великої рогатої (з них 67,5 тис. корів), 172,8 тис. свиней, 51,4 тис. овець і кіз та 3,4 млн. голів птиці. Порівняно з                   1 січня 2013р. в області відбулося збільшення чисельності великої рогатої худоби на 3,3% (на 3,8 тис. голів), свиней – на 3,9% (на 6,5 тис.), овець та кіз – на 1,4% (на 0,7 тис.), водночас птиці стало менше на 3,7% (на 130,2 тис. голів). Із загального поголів’я великої рогатої худоби чисельність корів залишилась без змін.

 


Будівельна діяльність

 

За 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 878,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції області у 2013р. порівняно з 2012р. становив 82,2%, у тому числі по інженерних спорудах – 78,0%, будівлях – 88,9%, з них житлових – 95,9%, нежитлових – 79,2%. Уточнений індекс будівельної продукції за січень–листопад 2013р. порівняно з січнем–листопадом 2012р. становив 79,5% (у тому числі по будівлях – 88,8%, інженерних спорудах – 74,4%).

За видами будівельної продукції обсяги робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд, становили 517712 тис.грн. або 59,0% від загального обсягу будівельних робіт, будівель – 360292 тис.грн. (41,0%), з них житлових – 225256 тис.грн. (25,6%), нежитлових – 135036 тис.грн. (15,4%).

Будівельними підприємствами міст Чернівців та Новодністровська виконано відповідно 49,8% та 27,3% будівельних робіт від загальнообласного показника.

У 2013р. підприємствами області здійснювалось будівництво Дністровської ГАЕС, мостів, шкіл, об’єктів торгівлі та громадського харчування, офісних приміщень, багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків.

У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 88,1%, з капітального та поточного ремонтів – 8,5% та 3,4% відповідно.

 

Транспорт

 

За 2013р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 1464,5 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 1043,1 млн.ткм.

У порівнянні з 2012р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 5,1%, вантажооборот – на 4,2%.

Пасажирським транспортом за 2013р. перевезено 82,1 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 1510,2 млн.пас.км. У порівнянні з 2012р. обсяг пасажироперевезень збільшився на 2,7%, а пасажирооборот – на 5,1%.

Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 43,1 млн. пасажирів або 52,5% від загального обсягу перевезень усіма видами транспорту, пасажирооборот – 1291,8 млн.пас.км або 85,5%. У порівнянні з 2012р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом збільшився на 4,3%, а пасажирооборот – на 5,8%.

В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями, становила 56,7%.

Обсяг пасажирських перевезень та пасажирооборот міського електротранспорту в 2013р. збільшилися проти 2012р. на 1,1% кожний.


Фінанси

 

За даними управління Національного банку України в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами в національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки за наданими кредитами) впродовж січня–листопада 2013р. зменшилися на 6,5% і станом на      1 грудня 2013р. становили 3255,2 млн.грн.

Зобов’язання банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 грудня 2013р. становили 4016,5 млн.грн. і збільшились упродовж січня–листопада 2013р. на 19,9%.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів за січень–листопад 2013р. становив 112,7 млн.дол.США, імпорту – 140,8 млн.дол.США. Порівняно з січнем–листопадом 2012р. обсяг експорту скоротився на 2,3%, імпорту – на 12,1%. За цей період у зовнішній торгівлі товарами області склалося від’ємне сальдо в розмірі 28,1 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,80.

Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 88 країн світу.

До країн СНД було експортовано 45,3% усіх товарів, до країн ЄС – 45,6% (у січні–листопаді 2012р. відповідно – 41,3% та 44,3%).

Серед головних торгових партнерів у січні–листопаді 2013р. у порівнянні з січнем–листопадом 2012р. експортні поставки найбільше зросли до Білорусі (на 5,6 млн.дол.США), Румунії (на 4,6 млн.), Молдови (на 0,9 млн.) та зменшились до Ірану (на 5,7 млн.), Російської Федерації (на 1,6 млн.), Туреччини (на 1,5 млн.), Іспанії (на 1,4 млн.), Вірменії та Словаччини (на 1,3 млн.дол.США до кожної країни).

З країн СНД імпортовано 11,4%  усіх  товарів, з країн ЄС – 59,0%  (у січні–листопаді 2012р. – 3,9% та 47,7% відповідно).

Порівняно з січнем–листопадом 2012р. імпортні поставки найбільше зросли з Російської Федерації, Румунії, США, Естонії, Болгарії, Китаю, Бельгії та скоротилися з Туреччини.

За січень–листопад 2013р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 14,1 млн.дол.США, з якої було виготовлено продукції на 20,9 млн.дол.США.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за2013р. становив 12550,5 млн.грн., що на 11,3% більше обсягу 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 36,8%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців)за 2013р. в порівнянні з 2012р. збільшився на 1,9% і становив 305,3 млн.грн.

 

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2013р. в цілому по Україні становив 100,5%, по області – 99,9% (за 2012р. – 99,8% та 98,8% відповідно).

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–листопад 2013р. становила 2451 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2012р. на 6,7%.

Індекс реальної заробітної плати за січень–листопад 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 107,9%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій області станом на 1 грудня 2013р. становила 103,0 тис.грн. Порівняно з початком 2013р. сума боргу зменшилася на 18,9% або на 24,0 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на
1 грудня 2013р. становив 0,03% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2013р.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на
1 грудня 2013р. становила 91,5 тис.грн. і порівняно з 1 січня 2013р. зменшилась на 28,0% або на 35,5 тис.грн.

Упродовж листопада 2013р. кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, становила 41 особу. Кожному з них не виплачено в середньому 2232 грн., що на 11,5% менше розміру середньомісячної заробітної плати нарахованої у листопаді 2013р.

За 2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 14,8 тис. сімей (96,3% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 1418,4 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в грудні 2013р. становила 164,0 грн. проти 159,4 грн. у грудні 2012р.

Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 8,5 тис. сімей (93,6% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 7260,4 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в грудні 2013р. становила 844,0 грн. проти 931,2 грн. у грудні 2012р.

За січень–листопад 2013р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 393,3 млн.грн.

Рівень оплати в січні–листопаді 2013р. становив 102,5%, що більше на 4,9 в.п., ніж у січні–листопаді 2012р.

На кінець листопада 2013р. населення області заборгувало за житлово-комунальні послуги 74,9 млн.грн., що на 11,6% менше, ніж на початок 2013р.

 

Ринок праці

 

До державної служби зайнятості впродовж грудня 2013р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 2,3 тис. безробітних громадян, що на 16,2% більше, ніж у листопаді 2013р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2013р. становила 9,5 тис. осіб, що на 12,8% більше, ніж на кінець листопада 2013р. Допомогу по безробіттю отримували 81,9% осіб, які мали статус безробітного. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 5,9 тис. осіб проживали в сільській місцевості.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за
грудень 2013р. зріс на 0,2 в.п. і на кінець місяця становив 1,7% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у сільській місцевості зріс на 0,3 в.п., а у міських поселеннях – на 0,1 в.п. і становив 1,9% та 1,5% відповідно.

За повідомленням підприємств, установ та організацій області кількість вільних робочих місць (вакантних посад) за грудень 2013р. зменшилась на 20,1% і на кінець місяця становила 493 одиниці. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) для робітників передбачалось 50,5%, для службовців – 35,1%, решта – для осіб, які не мають професії.

Навантаженнязареєстрованихбезробітних на одневільнеробочемісце (вакантну посаду) на кінецьгрудня 2013р. становило 19 осібізбільшилось за місяць на 5 осіб.

Серед районів області найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) було в Кіцманському (1273 особи), Герцаївському (448 осіб), Заставнівському (326 осіб) та Вижницькому (272 особи) районах. У містах Чернівцях та Новодністровську воно становило 4 та 354 особи відповідно.

Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у грудні 2013р. отримали допомогу по безробіттю, становила
8,2 тис. осіб, що на 30,8% більше, ніж у листопаді 2013р. Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2013р. збільшився на 4,4% і становив
967,3 грн., що на 20,6% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1218 грн.).


Демографічна ситуація

 

На 1 грудня 2013р. в області, за оцінкою, проживало 908,5 тис. осіб, з них 388,0 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 520,5 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня–листопада 2013р. чисельність наявного населення області збільшилася на 1382 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 1,7 особи.

Населення області збільшилось за рахунок міграційного та природного приросту – 1299 та 83 особи відповідно.

Природний приріст населення зафіксовано у містах обласного значення та Сторожинецькому, Путильському, Глибоцькому, Герцаївському, Вижницькому районах. В решті районів зафіксовано природне скорочення.

Кількість народжених за січень–листопад 2013р. зменшилась порівняно з січнем–листопадом 2012р. на 196 осіб і становила 10604 особи. Рівень народжуваності по області порівняноз відповідним періодом попереднього року зменшився з 13,0 до 12,8 особи на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована у Путильському районі (19,1 особи), а найменша – у м.Новодністровську (9,2 особи).

Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (14,0 проти 11,1 особи на 1000 жителів).

У січні–листопаді 2013р. рівень смертності в області збільшився порівняно з січнем–листопадом 2012р. з 12,5 до 12,7 померлих на 1000 жителів.

Найвищий рівень смертності в січні–листопаді 2013р. зафіксовано в Кельменецькому районі (18,8 особи на 1000 жителів), а найнижчий – у м.Новодністровську (8,7 особи).

Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (14,3 проти 10,5 особи на 1000 жителів).

У січні–листопаді 2013р. міграційний приріст населення становив 1299 осіб, що у розрахунку на 1000 жителів становило 1,6 особи. Порівняно з січнем–листопадом 2012р. він зменшився на 117 осіб.

Приріст  населення  в  результаті   міжрегіональної  міграції   в  січні–листопаді 2013р. становив 705 осіб. В інші регіони України вибуло 3148 осіб, а прибуло з них 3853 особи. За межі країни виїхало 327 осіб, приїхала з інших країн 921 особа.

Загальний міграційний приріст населення в січні–листопаді 2013р. зафіксовано в м.Чернівцях та Герцаївському районі. У решті районів та м.Новодністровську було зафіксовано міграційне скорочення населення.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням прокуратури, протягом 2013р. обліковано 7,2 тис. кримінальних правопорушень, з числа яких 25,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за 2013р. становила 5274 особи, із числа яких 1804 – жінки, 317 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 134 – неповнолітні та 57 – діти до 14 років.

Серед виявлених осіб (2243), які вчинили злочини, 6,6% складали неповнолітні, 12,2% – жінки, 26,9% – на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, 36,7% – безробітні.

 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

 

Станом на 1 січня п.р.в ЄДРПОУ значився17861суб’єкт, розташований в області, в т.ч. 94,9% – із статусом юридичної особи.

За 2013р. в ЄДРПОУ було взято на облік 643 суб’єкти господарської діяльності області та було знято з обліку – 484.

За організаційно-правовими формами господарювання найбільшу питому вагу займали приватні підприємства (19,4%), товариства з обмеженою відповідальністю (18,1%), організації (установи, заклади) (15,3%) та громадські організації (7,3%).

Найбільша кількість суб’єктів зосереджена в м.Чернівцях (55,2%), Новоселицькому (5,3%) і Хотинському (4,9%) районах, найменша – в м.Новодністровську та Герцаївському районі (1,4% та 1,9% відповідно).

 

 

 

 

 

Головне управління статистики у Чернівецькій області

 

Cоціально-економічне становище Чернівецької області за 2013р.

загрузка...


Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Додати коментар
Ваше Им'я:
Ваш E-Mail: (не обов'язково)
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка лінкуВставка захищеного лінку Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: