Get Adobe Flash player
Cоціально-економічне становище Чернівецької області за січень–лютий 2014 року
ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Промисловість


Індекс промислової продукції області за січень–лютий п.р. порівняно з січнем–лютим 2013р. становив 94,2%, за лютий п.р. порівняно з січнем п.р. – 104,0%, з лютим 2013р. – 93,2%.
Темп зростання обсягів виробництва у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2013р. в добувній та переробній промисловості становив 88,8%, у т.ч. в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 47,1%, у переробній промисловості – 89,2%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2013р. становив 84,7%. Так, індекс промислової продукції у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів становив 99,1%, м’яса та м’ясних продуктів – 79,8%, готових кормів для тварин – 62,1%, напоїв – 4,3%.
У січні–лютому п.р. підприємствами області було вироблено м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого 165 т (117,9% до обсягу виробництва за відповідний період 2013р.), тортів – 17 т (113,3%), виробів здобних – 61 т (113,0%), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 3,8 тис.т (98,5%), борошна – 3,0 тис.т (69,2%), м’яса свіжого чи охолодженого свиней – 541 т (62,8%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі – 465 т (61,6%), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 1,1 тис.т (57,7%).
Порівняно з січнем–лютим 2013р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс обсягів виробництва продукції становив 95,0%, у т.ч. у текстильному виробництві – 134,9%, у виробництві одягу – 80,3%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 88,9%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 89,0%. Підприємствами цього виду діяльності за січень–лютий п.р. було вироблено шпону лущеного 1,8 тис.м3 (109,0% до обсягу виробництва за відповідний період 2013р.), деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – 10,8 тис.м3 (82,4%), брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід – 10,5 тис.м2 (65,6%), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 224 м2 (64,9%), тари дерев'яної та її частин – 79 м3 (36,2%), виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини – 25 м3 (13,6%).
Індекс промислової продукції проти січня–лютого 2013р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 4,6%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2013р. становив 100,2%, у т.ч. у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 134,1%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 138,6%.
Індекс обсягів виробництва продукції у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2013р. у машинобудуванні становив 85,4%, у т.ч. з виробництва машин та устатковання – 79,0%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2013р. індекс промислової продукції становив 102,3%. На підприємствах з виробництва, передачі та розподілення електроенергії обсяги виробництва продукції збільшились на 3,7%, у т.ч. з виробництва електроенергії – на 9,9%, розподілення електроенергії – на 0,8%. Обсяги розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи у січні–лютому п.р. зменшились на 3,6%.

Cільське господарство


Індекс сільськогосподарського виробництва у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2013р. становив 97,4%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 88,1%, у господарствах населення – 101,1%.
За січень–лютий п.р. господарствами всіх категорій вироблено 8,4 тис.т м’яса в живій вазі (на 2,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року), 29,8 тис.т молока (на 0,9% менше) та 33,3 млн.шт. яєць (на 37,1% менше).
На 1 березня п.р., за розрахунками, в господарствах всіх категорій утримувалось 117,2 тис. голів великої рогатої худоби (на 2,2% менше, ніж на 1 березня 2013р.), в т.ч. 66,1 тис. – корів (на 2,4% менше), 174,2 тис. – свиней (на 2,9% більше), 52,7 тис. – овець та кіз (на 0,9% більше), 2,9 млн. голів птиці (на 10,3% менше).
У січні–лютому п.р. агропідприємствами області (без врахування малих) реалізовано власно виробленої сільськогосподарської продукції на 130,4 млн.грн., що на 17,1% менше, ніж у січні–лютому 2013р.
Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–лютому п.р. зменшилися порівняно з січнем–лютим 2013р. на 8,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,5%, тваринництва – на 3,7%.
На 1 березня п.р. в сільськогосподарських підприємствах і підприємствах, які здійснюють зберігання та переробку зернових культур, було в наявності 62,0 тис.т зерна, що на 23,0% менше, ніж на 1 березня 2013р.

Капітальні інвестиції


За 2013р. в області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2127,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 3,6% менше від обсягу капітальних інвестицій за 2012р.
Найвагомішу частку (99,7% від загального обсягу) складали інвестиції в матеріальні активи. З них у будівлі та споруди спрямовано 80,4% від загального обсягу, машини, обладнання та інвентар – 12,1%, транспортні засоби – 3,2%, довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва – 2,3%, інші матеріальні активи – 1,5%, на землю – 0,2%.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, за рахунок яких освоєно 49,9% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів підприємств та організацій, становила 23,2%, коштів населення на будівництво власних квартир – 5,3%, коштів місцевого бюджету – 5,0%, кредитів банків та інших позик – 3,8%, коштів державного бюджету – 3,2% та коштів іноземних інвесторів – 0,1%.
У будівництво спрямовано 1399,5 млн.грн. або 65,8% від загального обсягу капіталовкладень. Освоєні обсяги цього виду економічної діяльності порівняно з 2012р. зменшились на 9,1%. Із загального обсягу інвестицій у будівництво 92,0% спрямовано у житлове будівництво (1287,2 млн.грн. або 60,5% від загального обсягу капітальних інвестицій). Обсяг капітальних інвестицій у житлові будівлі порівняно з 2012р. зменшився на 8,9%.

Будівельна діяльність


За січень–лютий п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 73,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2013р. становив 65,9%, у тому числі по інженерних спорудах – 47,8%, будівлях – 104,1%, з них житлових – 85,0%, нежитлових – 164,0%.
За видами будівельної продукції обсяги робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд, становили 36472 тис.грн. або 49,7% від загального обсягу будівельних робіт, будівель – 36928 тис.грн. (50,3%), з них житлових – 23044 тис.грн. (31,4%), нежитлових – 13884 тис.грн. (18,9%).
Будівельними підприємствами міст Чернівців та Новодністровська виконано відповідно 52,1% та 20,4% будівельних робіт від загальнообласного показника.
У січні–лютому п.р. підприємствами області здійснювалось будівництво Дністровської ГАЕС, мостів, шкіл, об’єктів торгівлі та громадського харчування, офісних приміщень, житлових будинків.
У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 79,6%, з капітального та поточного ремонтів – 17,6% та 2,8% відповідно.

Транспорт


За січень–лютий п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 170,6 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 152,7 млн.ткм. У порівнянні з січнем–лютим 2013р. обсяг перевезених вантажів зменшився на 7,9%, вантажооборот – на 0,4%.
Пасажирським транспортом за січень–лютий п.р. перевезено 11,7 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 246,3 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–лютим 2013р. обсяг пасажироперевезень зменшився на 10,3%, а пасажирооборот збільшився на 6,1%.
Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 6,6 млн. пасажирів або 56,8% від загального обсягу перевезень усіма видами транспорту, пасажирооборот – 218,0 млн.пас.км або 88,5%. У порівнянні з січнем–лютим 2013р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом зменшився на 3,5%, а пасажирооборот збільшився на 10,3%.
В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями, становила 58,9%.
Обсяг пасажирських перевезень та пасажирооборот міського електротранспорту в січні–лютому п.р. зменшилися проти січня–лютого 2013р. на 18,0% кожний.

Фінанси


За даними управління Національного банку України в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами в національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки за наданими кредитами) станом на 1 лютого п.р. становили 3216,2 млн.грн. і впродовж січня п.р. зменшилися на 0,7%.
Зобов’язання банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 лютого п.р. становили 4039,9 млн.грн. і зменшились упродовж січня п.р. на 1,0 млн.грн.

Зовнішня торгівля товарами


Обсяг експорту товарів за січень п.р. становив 6,8 млн.дол.США, імпорту – 6,6 млн.дол.США. Порівняно з січнем 2013р. обсяг експорту зменшився на 10,9%, імпорту – на 18,5%. За цей місяць в зовнішній торгівлі товарами області склалося додатнє сальдо в розмірі 0,2 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,04.


Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 50 країн світу.
До країн СНД було експортовано 17,6% усіх товарів, до країн ЄС – 75,9% (у січні 2013р. відповідно – 27,3% та 65,7%).
Серед головних торгових партнерів у січні п.р. в порівнянні з січнем 2013р. експортні поставки найбільше зросли до Румунії (на 0,5 млн.дол.США) і зменшились до Білорусі (на 0,4 млн.дол.США).
З країн СНД імпортовано 4,0% усіх товарів, з країн ЄС – 56,7% (у січні 2013р. – 6,7% та 57,1% відповідно).
Порівняно з січнем 2013р. імпортні поставки найбільше зросли з Румунії, Пакистану, Угорщини та скоротилися з Польщі, Китаю, Російської Федерації.
За січень п.р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 1,1 млн.дол.США, з якої було виготовлено продукції на 2,7 млн.дол.США.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий п.р. становив 1758,9 млн.грн., що на 11,4% більше обсягу січня–лютого 2013р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 35,6%.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) ) за січень–лютий п.р. в порівнянні з січнем–лютим 2013р. збільшився на 2,0% і становив 42,1 млн.грн.

Ціни і тарифи


Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–лютий п.р. в цілому по Україні становив 100,8%, по області – 100,3% (за січень–лютий 2013р. – як по Україні, так і по області – 100,1%).

Доходи населення


Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій з кількістю найманих працівників більше 10 осіб за січень п.р. становила 2320 грн. і зросла порівняно з січнем 2013р. на 4,5%.
Індекс реальної заробітної плати у січні п.р. порівняно з січнем 2013р. становив 104,9%
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій області за січень п.р. збільшилась на 58,9 тис.грн. і на 1 лютого п.р. становила 170,9 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого п.р. становив 0,1% фонду оплати праці, нарахованого за січень п.р.
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 лютого п.р. становила 93 особи або 0,1% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1838 грн., що на 20,8% менше розміру середньомісячної заробітної плати нарахованої в січні п.р.
За січень–лютий п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 661 сім’ї (51,8% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 118,3 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в лютому п.р. становила 156,0 грн. проти 133,2 грн. у лютому 2013р.
За січень п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 49,9 млн.грн.
Рівень оплати в січні п.р. становив 71,0%, що менше на 4,7 в.п., ніж у січні 2013р.
На кінець січня п.р. населення області заборгувало за житлово-комунальні послуги 102,8 млн.грн., що на 24,7% більше, ніж на початок п.р.

Ринок праці


До державної служби зайнятості впродовж лютого п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 1,3 тис. безробітних громадян, що на 26,8% менше, ніж у січні п.р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого п.р. становила 10,7 тис. осіб, що на 2,8% більше, ніж на кінець січня п.р., але на 14,1% менше, ніж на кінець лютого 2013р. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 6,9 тис. осіб проживали в сільській місцевості. Допомогу по безробіттю отримували 82,5% осіб, які мали статус безробітного.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за лютий п.р. не змінився і на кінець місяця становив 1,9% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у сільській місцевості зріс на 0,1 в.п. і становив 2,2%, а у міських поселеннях залишився на рівні січня п.р. і становив 1,5%.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в лютому п.р. порівняно з січнем п.р. збільшилася на 5,6% і на кінець місяця становила 607 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець лютого п.р. становило 18 осіб і залишилось на рівні відповідної дати попереднього місяця.
Серед районів області найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) було в Кельменецькому (850 осіб), Кіцманському (233 особи), Герцаївському (176 осіб) та Вижницькому (104 особи) районах. У місті Чернівцях воно становило 3 особи.

Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в лютому п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила
9,0 тис. осіб, що на 15,0% більше, ніж у січні п.р. Середній розмір допомоги по безробіттю в лютому п.р. становив 950,4 грн., що на 22,0% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1218 грн.).

Демографічна ситуація


На 1 лютого п.р. в області, за оцінкою, проживало 908,5 тис. осіб, з них 388,3 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 520,2 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня п.р. чисельність наявного населення області збільшилася на 32 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 0,4 особи.
Населення області збільшилось за рахунок міграційного приросту – 225 осіб, водночас зафіксовано природне скорочення – 193 особи.
Природний приріст населення зафіксовано у м.Новодністровську та Сторожинецькому, Путильському, Вижницькому районах. У м.Чернівцях та решті районів зафіксовано природне скорочення.
Кількість народжених за січень п.р. зменшилась порівняно з січнем 2013р. на 32 особи і становила 885 осіб. Рівень народжуваності по області порівняно з відповідним місяцем минулого року зменшився з 11,9 до 11,5 особи на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована у Путильському районі (20,3 особи), а найменша – у Сокирянському (8,0 особи).
Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (12,6 проти 10,0 особи на 1000 жителів).
У січні п.р. рівень смертності в області збільшився порівняно з січнем 2013р. з 13,6 до 14,0 померлих на 1000 жителів.
Найвищий рівень смертності в січні п.р. зафіксовано в Хотинському районі (21,4 особи на 1000 жителів), а найнижчий – у м.Новодністровську (3,3 особи).
Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (16,1 проти 11,1 особи на 1000 жителів).
У січні п.р. міграційний приріст населення становив 225 осіб, що у розрахунку на 1000 жителів становило 2,9 особи. Порівняно з січнем 2013р. він збільшився на 116 осіб.
Приріст населення в результаті міжрегіональної міграції в січні п.р. становив 68 осіб. В інші регіони України вибуло 160 осіб, а прибуло з них 228 осіб. За межі країни виїхало 9 осіб, приїхало з інших країн 166 осіб.
Загальний міграційний приріст населення в січні п.р. зафіксовано в містах обласного значення та Хотинському, Сторожинецькому, Сокирянському, Кельменецькому, Путильському, Герцаївському, Глибоцькому районах. У решті районів було зафіксовано міграційне скорочення населення.


Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури, протягом січня–лютого п.р. обліковано 1752 кримінальні правопорушення, з числа яких 28,9% – тяжкі та особливо тяжкі.
Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий п.р. становила 1084 особи, із числа яких 326 – жінки, 44 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 24 – неповнолітні та 14 – діти до 14 років.
Серед виявлених осіб (176), які вчинили злочини, 5,1% складали неповнолітні, 10,2% – жінки, 30,7% – на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, 38,6% – безробітні.

Головне управління статистики у Чернівецькій області

Cоціально-економічне становище Чернівецької області за січень–лютий 2014 року

загрузка...


Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Додати коментар
Ваше Им'я:
Ваш E-Mail: (не обов'язково)
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка лінкуВставка захищеного лінку Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: