Понеділок, 30 Вересеня 2013
14:02:45

Cоціально-економічне становище Чернівецької області за січень-лютий 2013

statistika 2ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО  УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Промисловість

Індекс промислової  продукції області у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2012р. становив 100,2%, у лютому п.р. порівняно з попереднім місяцем – 105,4%, з лютим 2012р. – 98,1%.

Темп зростання обсягів  виробництва у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2012р. в добувній та переробній промисловості становив 98,3%, у т.ч. в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 89,0%, у переробній промисловості – 98,4%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2012р. становив 102,8%. Зростання обсягів продукції відбулось у виробництві м’яса та м’ясних продуктів на 9,5%, олії та тваринних жирів – на 19,3%.

За січень–лютий п.р. підприємствами області було вироблено м’яса свиней свіжого чи охолодженого 825 т (159,9% до обсягу виробництва у січні–лютому 2012р.), великої рогатої худоби – 108 т (150,0%), свійської птиці – 1154 т (113,0%), виробів здобних – 54 т (108,0%), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 3795 т (93,6%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі – 734 т (85,5%), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 1831 т (59,7%).

Порівняно з січнем–лютим 2012р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс обсягів виробництва продукції становив 105,8%, у т.ч. у текстильному виробництві – 104,1%, виробництві одягу – 133,9%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 53,7%, слід додати, що кожзам купить зараз стало дуже просто і не лише в великих мегаполісах таких як в москві,а і у нас на Буковині.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 104,2%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 104,2%. Підприємствами цього виду діяльності було вироблено виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини 184 м(197,8% до обсягу виробництва у січні–лютому 2012р.), деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – 13,1 тис.м(107,4%), брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід – 16,0 тис.м(101,3%), тари дерев'яної та її частин – 218 м(100,0%), шпону лущеного – 1669 м(85,0%).

Обсяги промислової  продукції у січні–лютому п.р. проти  січня–лютого 2012р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції збільшились у 9,6 раза.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2012р. становив 70,8%. Зменшилось виробництво гумових і пластмасових виробів на 16,1%, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 42,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 67,4%.

Індекс обсягів виробництва  продукції у січні–лютому п.р. порівняно  з січнем–лютим 2012р. у машинобудуванні становив 98,4%, у т.ч. з виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництва електричного устатковання – 82,3%, виробництва машин та устатковання – 111,2%.

Обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2012р. зросли на 3,2%.

Cільське  господарство

У січні–лютому п.р. індекс сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–лютим 2012р. становив 101,4%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 102,2%, у господарствах населення – 101,1%.

За січень–лютий п.р. господарствами всіх категорій вироблено 8,2 тис.т м’яса в живій вазі, 30,1 тис.т молока та 53,0 млн.шт. яєць. У порівнянні з січнем–лютим 2012р. обсяг виробництва м’яса залишився без змін, яєць вироблено на 31,5% більше, молока – на 1,4% менше. 

На 1 березня п.р., за розрахунками, в господарствах всіх категорій утримувалось 120,0 тис. голів великої рогатої худоби (з них 67,8 тис. – корів), 169,3 тис. – свиней, 52,2 тис. – овець та кіз і 3,2 млн. голів птиці. Порівняно       з 1 березня 2012р. в області відбулося збільшення чисельності великої рогатої худоби на 2,7% (на 3,1 тис. голів), овець і кіз – на 2,9% (на 1,5 тис.) та птиці – на 12,8% (на 362,8 тис.), в той час як корів стало менше на 1,9% (на 1,3 тис.), поголів’я свиней залишилось без змін.

У січні–лютому п.р. агропідприємствами області (без врахування малих) реалізовано власно виробленої сільськогосподарської продукції на 157,2 млн.грн., що в 1,5 раза більше, ніж у січні–лютому 2012р.

Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами у січні–лютому п.р. збільшилися порівняно з січнем–лютим 2012р. на 15,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 22,2%, тваринництва – на 8,2%.

На 1 березня п.р. в сільськогосподарських  підприємствах і підприємствах, які здійснюють зберігання та переробку зернових культур, було в наявності 80,6 тис.т зерна, що на 15,4% менше, ніж на 1 березня 2012р.

Капітальні  інвестиції

За 2012р. підприємствами області  за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2131,2 млн.грн. капітальних інвестицій. Темп зростання (зменшення) капітальних інвестицій за 2012р. до попереднього року становив 111,8%.

Найвагомішу частку капітальних  інвестицій (99,8% загального обсягу) освоєно  в матеріальні активи, з яких у  житлові будівлі – 62,3%, нежитлові  будівлі – 15,4%, машини, обладнання та інвентар – 7,7%, інженерні споруди – 7,4%, транспортні засоби – 3,0%, довгострокові і біологічні активи рослинництва та тваринництва – 2,6%, інші матеріальні активи – 1,3% та земля – 0,1% усіх капіталовкладень.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій є кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, за рахунок яких освоєно 53,0% загального обсягу. За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 19,1% усіх інвестицій, інших джерел фінансування – 14,3%, коштів місцевих бюджетів – 6,4%, коштів державного бюджету – 5,0% та кредитів банків та інших позик – 2,2%.

У житлове будівництво спрямовано 1328,7 млн.грн. або 62,3% від загального обсягу капітальних інвестицій. Їх обсяги порівняно з 2011р. зросли в 1,7 раза.

Будівельна діяльність

За січень–лютий п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 104,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2012р. становив 111,9%.

За видами будівельної  продукції частка робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд становила 69,0% від загального обсягу будівельних робіт, будівель – 31,0%, з них житлових – 23,2%, нежитлових – 7,8%.

Будівельними  підприємствами міст Новодністровська та Чернівців виконано відповідно 42,8% та 32,2% будівельних робіт від загальнообласного показника.

У січні–лютому п.р. у  районах області та м.Чернівцях  здійснювалось будівництво Дністровської  ГАЕС, мостів, шкіл, об’єктів торгівлі та громадського харчування, офісних  приміщень, багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків.

У загальному обсязі будівельних  робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення  становила 92,3%, з капітального та поточного  ремонтів – 6,5% та 1,2% відповідно.

Транспорт

За січень–лютий п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 185,2 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 153,3 млн.ткм.

У порівнянні з січнем–лютим 2012р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 4,1%, вантажооборот – на 0,6%.

Пасажирським  транспортом за січень–лютий п.р. перевезено 13,0 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 232,1 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–лютим 2012р. обсяг пасажироперевезень зменшився на 8,1%, а пасажирооборот збільшився на 1,4%.

Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням  перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 6,9 млн. пасажирів або 52,8% від загального обсягу перевезень усіма видами транспорту, пасажирооборот – 197,6 млн.пас.км або 85,2%. У порівнянні з січнем–лютим 2012р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом збільшився на 1,8%, а пасажирооборот – на 5,5%.

В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями, становила 56,8%

Обсяг пасажирських перевезень та пасажирооборот міського електротранспорту  в січні–лютому п.р. зменшилися проти  січня–лютого 2012р. на 17,2% кожний.

Фінанси

За даними управління Національного банку України  в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами в національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки за наданими кредитами) впродовж січня п.р. зменшилися на 0,4% і станом на 1 лютого п.р. становили 3465,0 млн.грн.

Зобов’язання  банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 лютого п.р. становили 3484,1 млн.грн. і збільшились упродовж січня п.р. на 4,0%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів за січень п.р. становив 7,7 млн.дол.США, імпорту – 8,1 млн.дол.США. Порівняно з січнем 2012р. обсяг експорту зріс на 8,8%, імпорту – на 15,2%. За цей місяць в зовнішній торгівлі товарами області склалося від’ємне сальдо в розмірі 0,4 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,95.

Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в  зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 49 країн світу.

До країн СНД було експортовано 27,3% усіх товарів, до країн ЄС – 65,7% (у січні 2012р. відповідно – 28,2% та 62,5%).

Серед головних торгових партнерів у січні п.р. в порівнянні з січнем минулого року експортні  поставки найбільше зросли до Румунії (на 1,0 млн.дол.США) і зменшились до Угорщини (на 0,4млн.дол.США).

З країн СНД імпортовано 6,7% усіх товарів, з країн ЄС – 57,5% (у січні 2012р. – 3,8% та 63,4% відповідно).

Порівняно з січнем минулого року імпортні поставки найбільше зросли з США, Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Румунії та скоротилися з Греції, Угорщини, Пакистану, Італії.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий п.р. становив 1542,4 млн.грн., що на 13,1% більше обсягу січня–лютого 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 34,5%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–лютий п.р. в порівнянні з січнем–лютим 2012р. збільшився на 0,7% і становив 41,3 млн.грн.

Ціни і  тарифи

Індекс споживчих  цін (індекс інфляції) за січень–лютий п.р. в цілому по Україні становив 100,1%, по області – 100,1% (за січень–лютий 2012р. – 100,4% та 100,2% відповідно).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій з кількістю найманих працівників більше 10 осіб за січень п.р. становила 2221 грн. і зросла порівняно з відповідним місяцем 2012р. на 7,4%.

Індекс реальної заробітної плати у січні п.р. порівняно з січнем 2012р. становив 108,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій області (без зайнятих у статистично малих підприємствах та у фізичних осіб-підприємців) за січень п.р. збільшилася на 34,7% або на 44,1 тис.грн. і на 1 лютого п.р. становила 171,1 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого п.р. становив 0,1% фонду оплати праці, нарахованого за січень п.р.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на         1 лютого п.р. становила 165,0 тис.грн. і порівняно з 1 січня п.р. збільшилась на 29,9% або на 38,0 тис.грн.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 лютого п.р. становила 66 осіб або 0,1% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2500,0 грн., що на 12,6% більше розміру середньомісячної заробітної плати нарахованої в січні п.р.

За січень–лютий п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 1,2 тис. сімей (70,4% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 177,8 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в лютому п.р. становила 133,2 грн. проти 181,7 грн. у лютому 2012р.

За січень п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 56,8 млн.грн.

Рівень оплати в січні п.р. становив 75,7%, що більше на 5,1 в.п., ніж у січні 2012р.

На кінець січня п.р. населення області заборгувало за житлово-комунальні послуги 102,9 млн.грн., що на 21,5% більше, ніж на початок п.р.

Ринок праці

До державної  служби зайнятості впродовж лютого п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 1,1 тис. безробітних громадян, що на 48,6% менше, ніж у січні п.р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого п.р. становила 12,4 тис. осіб, що на 1,1% більше, ніж на кінець січня п.р. Допомогу по безробіттю отримували 76,1% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості  зареєстрованих безробітних 7,9 тис. осіб проживали в сільській місцевості.

Рівень зареєстрованого  безробіття в цілому по області на кінець лютого п.р. становив 2,2% від кількості населення працездатного віку і залишився на рівні відповідної дати минулого місяця. Зазначений показник у сільській місцевості зріс на 0,1 в.п. і становив 2,6%, а в міських поселеннях залишився на рівні минулого місяця і становив 1,9%.

За повідомленням підприємств, установ та організацій області  кількість вільних робочих місць і вакантних посад за лютий п.р. зменшилась на 5,7% і на кінець лютого п.р. становила 713 одиниць. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) для робітників передбачалось 36,2%, для службовців – 53,7%, решта – для осіб, які не мають професії.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець лютого п.р. становило 17 осіб і збільшилось на 1 особу порівняно з відповідною датою минулого місяця.

Серед районів області найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) було у Вижницькому (103 особи), Кіцманському (84 особи), Заставнівському (68 осіб) та Сокирянському (65 осіб) районах. У містах Чернівцях та Новодністровську воно становило 4 та 32 особи відповідно.

Середньооблікова кількість  безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування  на випадок безробіття у лютому п.р. отримали допомогу по безробіттю, становила         10,7 тис. осіб і збільшилась на 42,5% порівняно з січнем п.р. Середній розмір допомоги по безробіттю у лютому п.р. зменшився на 0,1% і становив 928,5 грн., що на 19,0% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1147 грн.).

Демографічна  ситуація

На 1 лютого п.р. в області, за оцінкою, проживало 907,1 тис. осіб, з них 385,8 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 521,3 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня п.р. чисельність наявного населення області зменшилася на 24 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 0,3 особи.

Населення області зменшилось за рахунок природного скорочення – 133 особи, водночас зафіксований міграційний  приріст – 109 осіб.

Природний приріст населення  зафіксовано у Сторожинецькому, Путильському, Глибоцькому, Герцаївському районах та у м.Новодністровську. У м.Чернівцях та решті районів зафіксовано природне скорочення.

Кількість народжених за січень п.р. збільшилась порівняно з січнем 2012р. на 46 осіб і становила 917 осіб. Рівень народжуваності по області порівняно з відповідним місяцем минулого року збільшився з 11,4 до 11,9 особи на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована у Путильському районі (18,6 особи), а найменша – в Кельменецькому (9,7 особи).

Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (12,9 проти 10,5 особи на 1000 жителів).

У січні п.р. рівень смертності в області зменшився порівняно з січнем 2012р. з 14,0 до 13,6 померлих на 1000 жителів.

Найвищий рівень смертності в січні п.р. зафіксовано в Кельменецькому районі (24,5 особи на 1000 жителів), а найнижчий – у м.Новодністровську (5,5 особи).

Рівень смертності в сільській  місцевості перевищував відповідний  показник у міських поселеннях (15,7 проти 10,8 особи на 1000 жителів).

У січні п.р. міграційний приріст населення становив 109 осіб, що у розрахунку на 1000 жителів становило 1,4 особи. Порівняно з січнем 2012р. він збільшився на 100 осіб.

Приріст населення в результаті міжрегіональної міграції в січні  п.р. становив 12 осіб. В інші регіони України вибуло 165 осіб, а прибуло з них 177 осіб. За межі країни виїхало 20 осіб, приїхало з інших країн 117 осіб.

Загальний міграційний приріст населення в січні п.р. зафіксовано в м.Чернівцях та Герцаївському районі. У решті районів та м.Новодністровську було зафіксовано міграційне скорочення населення.

Головне управління статистики у Чернівецькій області

Поділитись новиною в соціальних мережах:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Новини партнерів

RizVN LoginНове в каталозі

Адвокатське об’єднання...
Назва: Адвокатське об’єднання "Юридична Компанія "ФОРТУНА"
Адреса: Головна 122-А
Веб студія Буковина.NET
Назва: Веб студія Буковина.NET
Адреса: Головна,59
ТОВ "Імперіал Груп...
Назва: ТОВ "Імперіал Груп Украіна"
Адреса: Вул. Обїзна, 12 (Західний ринок)
Центр прикладного права
Назва: Центр прикладного права
Адреса: вул. Садова, 131
Соляна шахта
Назва: Соляна шахта
Адреса: Проспект Незалежності, 109а
Детальніше