Get Adobe Flash player
Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–березень 2014 року
ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Промисловість


Індекс промислової продукції області за січень–березень п.р. порівняно з січнем–березнем 2013р. становив 96,5%, за березень п.р. порівняно з лютим п.р. – 122,7%, з березнем 2013р. – 100,1%.
Темп зростання обсягів виробництва у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2013р. в добувній та переробній промисловості становив 97,7%, у т.ч. в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 51,7%, у переробній промисловості – 98,2%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2013р. становив 84,7%. Так, індекс промислової продукції у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів становив 99,4%, м’яса та м’ясних продуктів – 78,8%, готових кормів для тварин – 59,9%, напоїв – 9,2%.
У січні–березні п.р. підприємствами області було вироблено м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого 245 т (90,7% до обсягу виробництва за відповідний період 2013р.), тортів – 24 т (100,0%), виробів здобних – 91 т (113,8%), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 6,0 тис.т (99,1%), борошна – 4,7 тис.т (81,9%), м’яса свіжого чи охолодженого свиней – 806 т (59,9%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі – 688 т (62,3%), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 1,5 тис.т (54,9%).
Порівняно з січнем–березнем 2013р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс обсягів виробництва продукції становив 91,0%, у т.ч. у текстильному виробництві – 120,3%, у виробництві одягу – 79,3%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 92,6%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 93,2%. Підприємствами цього виду діяльності за січень–березень п.р. було вироблено шпону лущеного 2,7 тис.м3 (100,0% до обсягу виробництва за відповідний період 2013р.), деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – 17,3 тис.м3 (86,9%), брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід – 16,9 тис.м2 (84,5%), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 347 м2 (50,9%), тари дерев'яної та її частин – 100 м3 (22,7%), виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини – 72 м3 (32,3%).
Індекс промислової продукції проти січня–березня 2013р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 6,9%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2013р. становив 96,6%, у т.ч. у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 125,0%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 126,0%.
Індекс обсягів виробництва продукції у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2013р. у машинобудуванні становив 142,1%, у т.ч. з виробництва машин та устатковання – 98,1%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2013р. індекс промислової продукції становив 94,6%. На підприємствах з виробництва, передачі та розподілення електроенергії обсяги виробництва продукції зменшились на 3,5%, у т.ч. з виробництва електроенергії – на 8,6%, розподілення електроенергії – на 0,5%. Обсяги розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи у січні–березні п.р. зменшились на 14,6%.

Cільське господарство


Індекс сільськогосподарського виробництва у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2013р. становив 97,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 87,2%, у господарствах населення – 101,0%.
Станом на 1 квітня п.р. всіма категоріями господарств посіяно по ярому клину, за розрахунками, 18,6 тис.га, у т.ч. в агроформуваннях – 6,9 тис.га, господарствах населення – 11,7 тис.га, тоді як на відповідну дату 2013р. посів ярих культур в області не проводився. Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) посіяно на площі 9,5 тис.га, з яких 8,9 тис.га зайнято посівами ячменю.
За січень–березень п.р. господарствами всіх категорій вироблено 13,0 тис.т м’яса в живій вазі (на 2,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року), 48,3 тис.т молока (на 0,7% менше) та 63,8 млн.шт. яєць (на 29,3% менше).
На 1 квітня п.р., за розрахунками, в господарствах всіх категорій утримувалось 122,7 тис. голів великої рогатої худоби (на 1,7% менше, ніж на 1 квітня 2013р.), в т.ч. 66,6 тис. – корів (на 3,0% менше), 177,3 тис. – свиней (на 0,4% більше), 61,8 тис. – овець та кіз (на 0,4% більше), 3,2 млн. голів птиці (на 3,1% більше).
У січні–березні п.р. агропідприємствами області (без врахування малих) реалізовано власно виробленої сільськогосподарської продукції на 211,8 млн.грн., що на 7,3% менше, ніж у січні–березні 2013р.
Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами у січні–березні п.р. зменшилися порівняно з січнем–березнем 2013р. на 3,0 %, у т.ч. продукції рослинництва – на 7,0%, тваринництва, навпаки, збільшилися на 1,8%.
На 1 квітня п.р. в сільськогосподарських підприємствах і підприємствах, які здійснюють зберігання та переробку зернових культур, було в наявності 49,3 тис.т зерна, що на 13,0% менше, ніж на 1 квітня 2013р.

Будівельна діяльність


За січень–березень п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 157703 тис.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2013р. становив 108,9%, у тому числі по інженерних спорудах – 82,0%, будівлях – 151,2%, з них житлових – 132,1%, нежитлових – 215,3%.
За видами будівельної продукції обсяги робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд, становили 73272 тис.грн. або 46,5% від загального обсягу будівельних робіт, будівель – 84431 тис.грн. (53,5%), з них житлових – 57199 тис.грн. (36,3%), нежитлових – 27232 тис.грн. (17,2%).
Будівельними підприємствами міст Чернівців та Новодністровська виконано відповідно 52,5% та 32,1% будівельних робіт від загальнообласного показника.
У січні–березні п.р. підприємствами області здійснювалось будівництво Дністровської ГАЕС, мостів, шкіл, об’єктів торгівлі та громадського харчування, офісних приміщень, житлових будинків.
У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 89,6%, з капітального та поточного ремонтів – 8,6% та 1,8% відповідно.

Транспорт


За січень–березень п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 283,3 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 250,4 млн.ткм. У порівнянні з січнем–березнем 2013р. обсяг перевезених вантажів зменшився на 6,8%, а вантажооборот збільшився на 0,5%.
Пасажирським транспортом за січень–березень п.р. перевезено 18,4 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 381,1 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–березнем 2013р. обсяг пасажироперевезень зменшився на 10,2%, а пасажирооборот збільшився на 6,2%.
Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 10,3 млн. пасажирів або 55,8% від загального обсягу перевезень усіма видами транспорту, пасажирооборот – 335,5 млн.пас.км або 88,0%. У порівнянні з січнем–березнем 2013р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом зменшився на 3,1%, а пасажирооборот збільшився на 10,5%.
В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями, становила 58,1%.
Обсяг пасажирських перевезень та пасажирооборот міського електротранспорту в січні–березні п.р. зменшилися проти січня–березня 2013р. на 17,7% кожний.

Фінанси


За даними управління Національного банку України в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами в національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки за наданими кредитами) станом на 1 березня п.р. становили 3318,2 млн.грн. і впродовж січня–лютого п.р. збільшилися на 2,5%.
Зобов’язання банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 березня п.р. становили 4214,0 млн.грн. і збільшилися упродовж січня–лютого п.р. на 4,3%.

Зовнішня торгівля товарами


Обсяг експорту товарів за січень–лютий п.р. становив 15,8 млн.дол.США, імпорту – 14,7 млн.дол.США. Порівняно з січнем–лютим 2013р. обсяг експорту зменшився на 8,1%, імпорту – на 25,0%. За цей період в зовнішній торгівлі товарами області склалося додатнє сальдо в розмірі 1,1 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,07.
Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 58 країн світу.
До країн СНД було експортовано 31,0% усіх товарів, до країн ЄС – 61,5% (у січні–лютому 2013р. відповідно – 32,7% та 60,3%).
Серед головних торгових партнерів у січні–лютому п.р. в порівнянні з січнем–лютим минулого року експортні поставки найбільше зросли до Нідерландів та Грузії (на 0,2 млн.дол.США до кожної країни) і зменшились до Білорусі (на 0,8 млн.), Литви (на 0,6 млн.) та Італії (на 0,4 млн.дол.США).
З країн СНД імпортовано 6,7% усіх товарів, з країн ЄС – 58,6% (у січні–лютому 2013р. – 7,7% та 56,3% відповідно).
Порівняно з січнем–лютим минулого року імпортні поставки найбільше зросли з Угорщини, Чехії, Канади та скоротилися з Польщі, Китаю, Туреччини.
За січень–лютий п.р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 2,6 млн.дол.США, з якої було виготовлено продукції на 4,3 млн.дол.США.

[center]Внутрішня торгівля
[/center]

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–березень п.р. становив 2717,7 млн.грн., що на 12,0% більше обсягу січня–березня 2013р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 34,8%.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) ) за січень–березень п.р. в порівнянні з січнем–березнем 2013р. збільшився на 2,5% і становив 69,4 млн.грн.

[center]Ціни і тарифи
[/center]

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–березень п.р. в цілому по Україні становив 103,0%, по області – 102,3% (за січень–березень 2013р. як по Україні, так і по області – 100,1%.

Доходи населення


Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій з кількістю найманих працівників більше 10 осіб за січень–лютий п.р. становила 2329 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2013р. на 4,2%.
Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому п.р. порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 104,3%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій області за лютий п.р. збільшилась у 13,1 раза або на 2070,5 тис.грн. і на 1 березня п.р. становила 2241,4 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 березня п.р. становив 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий п.р.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на
1 березня п.р. становила 2241,4 тис.грн. і порівняно з 1 лютим п.р. збільшилась у 13,1 раза або на 2070,5 тис.грн., а порівняно з 1 січня п.р. – у 22,0 раза або на 2139,4 тис.грн.
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату збільшилась у 12,2 раза і на 1 березня п.р. становила 1136 осіб або 0,9% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1973 грн., що на 15,9% менше розміру середньомісячної заробітної плати нарахованої в лютому п.р.
За січень–березень п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 889 сім’ям (44,9% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 158,5 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в березні п.р. становила 176,5 грн. проти 74,3 грн. у березні 2013р.
За січень–лютий п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 107,7 млн.грн.
Рівень оплати в січні–лютому п.р. становив 83,7%, що менше на 8,1 в.п., ніж у січні–лютому 2013р.
На кінець лютого п.р. населення області заборгувало за житлово-комунальні послуги 103,3 млн.грн., що на 25,4% більше, ніж на початок п.р.

[center]Ринок праці
[/center]

До державної служби зайнятості впродовж березня п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 1,0 тис. безробітних громадян, що на 24,1% менше, ніж у лютому п.р., але на 2,7% більше, ніж у березні 2013р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня п.р. становила 10,2 тис. осіб, що на 4,2% менше, ніж на кінець лютого п.р. та на 14,9% – ніж на кінець березня 2013р. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 6,5 тис. осіб проживали в сільській місцевості. Допомогу по безробіттю отримували 81,2% осіб, які мали статус безробітного.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за
березень п.р. знизився на 0,1 в.п. і на кінець місяця становив 1,8% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у сільській місцевості знизився на 0,1 в.п. і становив 2,1%, а у міських поселеннях залишився на рівні лютого п.р. і становив 1,5%.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в березні п.р. порівняно з лютим п.р. збільшилася на 30,3%, але на 3,9% зменшилась, порівняно з березнем 2013р. і на кінець місяця становила 791 одиницю.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня п.р. становило 13 осіб і зменшилось на 5 осіб порівняно з кінцем лютого п.р. та на 2 особи – з кінцем березня 2013р.
Серед районів області найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) було в Сокирянському (62 особи), Вижницькому (43 особи), Глибоцькому
(42 особи) та Заставнівському (40 осіб) районах. У містах Чернівцях та Новодністровську воно становило 4 та 129 осіб відповідно.
Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у березні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила
8,4 тис. осіб, що на 6,9% менше, ніж у лютому п.р. Середній розмір допомоги по безробіттю у березні п.р. збільшився на 15,4% і становив
1096,8 грн., що на 10,0% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1218 грн.).

Демографічна ситуація


На 1 березня п.р. в області, за оцінкою, проживало 908,5 тис. осіб, з них 388,4 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 520,1 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня–лютого п.р. чисельність наявного населення області зменшилася на 7 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 0,05 особи.
Населення області зменшилось за рахунок природного скорочення – 305 осіб, водночас зафіксований міграційний приріст – 298 осіб.
Природний приріст населення зафіксовано у м.Новодністровську та Сторожинецькому, Путильському, Вижницькому, Глибоцькому районах. У м.Чернівцях та решті районів зафіксовано природне скорочення.
Кількість народжених за січень–лютий п.р. збільшилась порівняно з січнем–лютим 2013р. на 59 осіб і становила 1769 осіб. Рівень народжуваності по області порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився з 11,7 до 12,0 особи на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована у Путильському районі (19,9 особи), а найменша – у м.Чернівцях (9,6 особи).
Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (13,3 проти 10,4 особи на 1000 жителів).
У січні–лютому п.р. рівень смертності в області збільшився порівняно з січнем–лютим 2013р. з 13,5 до 14,1 померлих на 1000 жителів.
Найвищий рівень смертності в січні–лютому п.р. зафіксовано в Кельменецькому районі (20,1 особи на 1000 жителів), а найнижчий – у м.Новодністровську (3,5 особи).
Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (16,1 проти 11,5 особи на 1000 жителів).
У січні–лютому п.р. міграційний приріст населення становив 298 осіб, що у розрахунку на 1000 жителів становило 2,0 особи. Порівняно з січнем–лютим 2013р. він збільшився на 105 осіб.
Приріст населення в результаті міжрегіональної міграції в січні–лютому п.р. становив 98 осіб. В інші регіони України вибуло 346 осіб, а прибуло з них 444 особи. За межі країни виїхало 26 осіб, приїхало з інших країн 226 осіб.
Загальний міграційний приріст населення в січні–лютому п.р. зафіксовано в містах обласного значення та Сокирянському, Глибоцькому, Кельменецькому, Путильському, Хотинському, Сторожинецькому районах. У решті районів було зафіксовано міграційне скорочення населення.

Криміногенна ситуація


За повідомленням прокуратури, протягом січня–березня п.р. обліковано 2418 кримінальних правопорушень, з числа яких 29,9% – тяжкі та особливо тяжкі.
Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень п.р. становила 1585 осіб, із числа яких 480 – жінки, 86 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 46 – неповнолітні та 14 – діти до 14 років.
Серед виявлених осіб (369), які вчинили злочини, 8,9% складали жінки, 11,9% – неповнолітні, 29,5% – на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, 41,2% – безробітні.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України


Станом на 1 квітня п.р. в ЄДРПОУ значилось 17903 суб’єкти, розташовані в області, з них 16986 або 94,9% – зі статусом юридичної особи.
За січень–березень п.р. в ЄДРПОУ був взятий на облік 131 суб’єкт господарської діяльності області та знятий з обліку 91 суб’єкт.
За організаційно-правовими формами господарювання найбільшу питому вагу займали приватні підприємства (19,3%), товариства з обмеженою відповідальністю (18,2%), організації (установи, заклади) (15,2%) та громадські організації (7,3%).
Найбільша кількість суб’єктів зосереджена в м.Чернівцях (55,4%), Новоселицькому (5,3%) і Хотинському (4,9%) районах, найменша – в м.Новодністровську та Герцаївському районі (1,4% та 1,9% відповідно).

Головне управління статистики у Чернівецькій області

Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–березень 2014 рокуКоментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Додати коментар
Ваше Им'я:
Ваш E-Mail: (не обов'язково)
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка лінкуВставка захищеного лінку Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: