Cоціально-економічне становище Чернівецької області за січень–листопад 2013 року


ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
Промисловість
 
Індекс промислової продукціїобласті у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2012р. становив 103,7%, у листопаді п.р. порівняно з попереднім місяцем – 120,1%, листопадом 2012р. – 138,7%.
Темп зростання обсягів виробництва у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2012р. в добувній та переробній промисловості становив 98,6%, у т.ч. в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 89,8%, у переробній промисловості – 98,9%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробівіндекс промислової продукції у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2012р. становив 84,0%. Так, індекс промислової продукції у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів становив 95,0%, м’яса та м’ясних продуктів – 89,3%, напоїв – 83,7%, олії та тваринних жирів – 80,3%, готових кормів для тварин – 58,1%.
За січень–листопад п.р. підприємствами області було вироблено виробів здобних – 345 т (109,9% до обсягу виробництва у січні–листопаді 2012р.), м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – 1,1 тис.т (105,3%), м’яса свіжого чи охолодженого свиней 3,9 тис.т (104,1%), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 23,0 тис.т (94,6%), м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – 7,4 тис.т (91,2%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі – 3,6 тис.т (71,5%), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 8,8 тис.т (53,9%).
Порівняно з січнем–листопадом 2012р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс обсягів виробництва продукції становив 106,8%, у т.ч. у текстильному виробництві – 112,4%, виробництві одягу – 107,5%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 97,2%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльностііндекс промислової продукції становив 89,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів,виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 89,0%. Підприємствами цього виду діяльності було вироблено деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм 73,0 тис.м3 (99,9% до обсягу виробництва у січні–листопаді 2012р.), виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини – 748 м3(99,6%), тари дерев'яної та її частин – 2,4 тис.м3 (81,9%), брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід – 72,8 тис.м2 (79,7%), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 1,5 тис.м2 (73,9%), шпону лущеного – 7,0 тис.м3 (59,0%).
Обсяги промислової продукції у січні–листопаді п.р. проти січня–листопада 2012р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 71,5%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2012р. становив 99,8%, у т.ч. у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 90,4%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання,індекс промислової продукції становив 85,4%.
Індекс обсягів виробництва продукції у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2012р. у машинобудуванні становив 135,8%, у т.ч. з виробництва машин та устатковання – 137,5%.
Обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2012р. зросли на 19,6%.
 
Cільське господарство
 
Індекс сільськогосподарського виробництвау січні–листопаді п.р. порівняно зсічнем–листопадом 2012р. становив 103,0%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 104,5%, у господарствах населення – 102,6%.
За січень–листопад п.р. господарствами всіх категорій вироблено 56,3 тис.т м’яса в живій вазі (на 2,1% менше, ніж за аналогічний період 2012р.), 276,2 тис.т молока (на 0,5% менше), 357,2 млн.шт. яєць (на 11,5% менше).
На 1 грудня п.р., за розрахунками, в господарствах всіх категорій утримувалось 127,9 тис. голів великої рогатої худоби (на 2,8% більше, ніж на 1 грудня 2012р.), в т.ч. 68,0 тис. корів (на 0,2% менше), 180,3 тис. свиней (на 3,5% більше), 55,0 тис. овець і кіз (на 1,3% більше) та 3,6 млн. голів птиці (на 6,3% менше, ніж на 1 грудня 2012р.).
У січні–листопаді п.р. агропідприємствами (крім малих) реалізовано власно виробленої сільськогосподарської продукції на 1,0 млрд.грн., що на 10,0% менше, ніж у січні–листопаді 2012р.
Середні ціни продажусільськогосподарської продукції аграрними підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–листопаді п.р. зменшилися порівняно з січнем–листопадом 2012р. на 3,7%, у т.ч. рослинництва – на 9,7%, продукції тваринництва, навпаки, збільшилися на 5,6%.
На 1 грудня п.р. у сільськогосподарських підприємствах і підприємствах, які здійснюють зберігання та переробку зернових культур, було в наявності 112,8 тис.т зерна, що на 28,5% менше, ніж на 1 грудня 2012р.
Капітальні інвестиції
 
За січень–вересень п.р. в області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1243,1 млн.грн. капітальних інвестицій,що в порівнянних цінах на 2,5% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2012р.
Майже всі капітальні інвестиції (99,8%) складали інвестиції в матеріальні активи.З них у будівлі та споруди спрямовано 77,3% від загального обсягу, машини, обладнання та інвентар – 13,3%, довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва – 3,1%, транспортні засоби – 4,0%, інші матеріальні активи – 1,8%, на землю – 0,3%.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, за рахунок яких освоєно 45,4% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів підприємств та організацій, становила 27,0%, коштів місцевого бюджету та коштів населення на будівництво власних квартир – по 5,8%, кредитів банків та інших позик – 3,2%, коштів державного бюджету – 2,2% та коштів іноземних інвесторів – 0,2%.
У житлове будівництво, включаючи кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, спрямовано 698,0млн.грн. (56,2% від загального обсягу капітальних інвестицій), що на 12,2% менше порівняно з відповідним періодом 2012р.
 
Будівельна діяльність
 
За січень–листопад п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 793,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції області у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2012р. становив 79,6%, у тому числі по інженерних спорудах – 74,4%, будівлях – 88,9%, з них житлових – 101,5%, нежитлових – 71,9%. Уточнений індекс будівельної продукції за січень–жовтень п.р. порівняно з січнем–жовтнем 2012р. становив 77,3% (у тому числі по будівлях – 85,0%, інженерних спорудах – 73,1%).
За видами будівельної продукції обсяги робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд, становили 479783 тис.грн. або 60,5% від загального обсягу будівельних робіт, будівель – 313608 тис.грн. (39,5%), з них житлових – 206291 тис.грн. (26,0%), нежитлових – 107317 тис.грн. (13,5%).
Будівельними підприємствами міст Чернівців та Новодністровська виконано відповідно 49,4% та 28,2% будівельних робіт від загальнообласного показника.
У січні–листопаді п.р. підприємствами області здійснювалось будівництво Дністровської ГАЕС, мостів, шкіл, об’єктів торгівлі та громадського харчування, офісних приміщень, багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків.
У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 89,3%, з капітального та поточного ремонтів – 7,5% та 3,2% відповідно.
Транспорт
 
За січень–листопад п.р.автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 1337,2 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 944,6 млн.ткм.
У порівнянні з січнем–листопадом 2012р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 5,0%, вантажооборот – на 4,4%.
Пасажирським транспортом за січень–листопад п.р. перевезено 75,0 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 1374,0 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–листопадом 2012р. обсяг пасажироперевезень збільшився на 2,2%, а пасажирооборот – на 4,5%.
Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 39,6 млн. пасажирів або 52,8% від загального обсягу перевезень усіма видами транспорту, пасажирооборот – 1175,9 млн.пас.км або 85,6%. У порівнянні з січнем–листопадом 2012р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом збільшився на 4,3%, а пасажирооборот – на 5,4%.
В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями, становила 56,8%.
Обсяг пасажирських перевезень та пасажирооборот міського електротранспорту в січні–листопаді п.р. зменшилися проти січня–листопада 2012р. на 0,1% кожний.
 
 
Фінанси
 
За даними управління Національного банку України в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитамив національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки за наданими кредитами) впродовж січня–жовтня п.р. зменшилися на 2,9% і станом на           1 листопада п.р. становили 3380,6 млн.грн.
Зобов’язання банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 листопада п.р. становили                3981,7 млн.грн. і збільшились упродовж січня–жовтня п.р. на 18,9%.
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області (крім банків, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) за січень–вересень п.р. становив 9,4 млн.грн. збитку (загальна сума прибутку прибуткових підприємств – 216,1 млн.грн., збитку збиткових підприємств – 225,5 млн.грн.).
 
Зовнішньоекономічна діяльність
 
Обсяг експорту товарів за січень–жовтень п.р. становив 104,4 млн.дол.США, імпорту – 124,9 млн.дол.США. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг експорту скоротився на 2,5%, імпорту – на 12,7%. За цей період у зовнішній торгівлі товарами області склалося від’ємне сальдо в розмірі 20,5 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84.
Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 88 країн світу.
До країн СНД було експортовано 45,9% усіх товарів, до країн ЄС – 45,0% (у січні–жовтні 2012р. відповідно – 42,2% та 43,4%).
Середголовнихторговихпартнерівусічні–жовтніп.р. упорівняннізсічнем–жовтнемминулогорокуекспортніпоставкинайбільшезрослидоБілорусі(на5,8 млн.дол.США), Румунії(на4,8 млн.), Молдови(на0,9 млн.) тазменшилисьдоІрану(на5,7 млн.), РосійськоїФедерації(на2,3 млн.), Італії(на1,7 млн.), Туреччини(на1,5 млн.), ВірменіїтаСловаччини(на1,2 млн.дол.СШАдокожноїкраїни).
ЗкраїнСНДімпортовано11,8% усіхтоварів, зкраїнЄС– 58,3%  (усічні–жовтні2012р. – 4,0% та47,0% відповідно).
Порівнянозсічнем–жовтнемминулогорокуімпортніпоставкинайбільшезрослизРосійськоїФедерації, США, Естонії, Болгарії, Китаю, Румунії, ПольщітаскоротилисязТуреччини.
За січень–жовтень п.р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 11,3 млн.дол.США, з якої було виготовлено продукції на 19,3 млн.дол.США.
 
Внутрішня торгівля
 
Оборот роздрібної торгівлі(до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) засічень–листопад п.р. становив 11262,0 млн.грн., що на 10,4% більше обсягу січня–листопада 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 36,7%.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців)за січень–листопад п.р.в порівнянні з січнем–листопадом 2012р. збільшився на 2,4% і становив 265,3млн.грн.
 
Ціни і тарифи
 
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–листопад п.р. в цілому по Україні становив 100,0%, по області – 99,4% (за січень–листопад
2012р.– 99,6% та 98,7% відповідно).
 
Доходи населення
 
У січні–жовтні п.р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівниківпідприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з відповідним періодом 2012р. збільшився на 6,4% і становив 2441 грн.
До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносились державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4–1,5 раза.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в сфері тимчасового розміщування й організації харчування і на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності і не перевищував 48,4% від середнього рівня по економіці.
Індекс реальної заробітної платив січні–жовтні п.р. порівняно з  відповідним періодом 2012р. становив 108,0%.
За січень–листопад п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 13,6 тис. сімей (93,3% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 1171,8 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в листопаді п.р. становила 161,0 грн. проти 168,9 грн. у листопаді 2012р.
Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 8,2 тис. сімей (92,9% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 7068,8 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в листопаді п.р. становила 929,3 грн. проти 940,3 грн. у листопаді 2012р.
За січень–жовтень п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 360,3 млн.грн.
Рівень оплати в січні–жовтні п.р. становив 104,8%, що більше на 4,1 в.п., ніж у січні–жовтні 2012р.
На кінець жовтня п.р. населення області заборгувало за житлово-комунальні послуги 68,1 млн.грн., що на 19,6% менше, ніж на початок п.р.
 
 
Ринок праці
 
До державної служби зайнятостівпродовж листопада п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 1,9 тис. безробітних громадян, що в 1,7 раза більше, ніж у жовтні п.р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада п.р. становила 8,4 тис. осіб, що на 9,2% більше, ніж на кінець жовтня п.р. Допомогу по безробіттю отримували 74,8% осіб, які мали статус безробітного. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 5,0 тис. осіб проживали в сільській місцевості.
Рівень зареєстрованого безробіттяв цілому по області за
листопад п.р. зріс на 0,1 в.п. і на кінець місяця становив 1,5% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у сільській місцевості зріс на 0,2 в.п. і становив 1,6%, а у міських поселеннях залишився на рівні минулого місяця і становив 1,4%.
За повідомленням підприємств, установ та організацій області кількість вільних робочих місць (вакантних посад) за листопад п.р. зменшилась на 22,6% і на кінець місяця становила 617 одиниць. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) для робітників передбачалось 50,9%, для службовців – 31,6%, решта – для осіб, які не мають професії.
Навантаженнязареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець листопада п.р. становило 14 осіб і збільшилось на 4 особи порівняно з відповідною датою минулого місяця.
Серед районів області найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) було в Кельменецькому (533 особи), Кіцманському (283 особи), Заставнівському (282 особи) та Вижницькому (230 осіб) районах. У містах Чернівцях та Новодністровську воно становило 3 та 146 осіб відповідно.
Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у листопаді п.р. отримали допомогу по безробіттю, становила
6,2 тис. осіб, що на 0,3% менше, ніж у жовтні п.р. Середній розмір допомоги по безробіттю у листопаді п.р. зменшився на 5,3% і становив
926,8 грн., що на 19,2% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1147 грн.).
 
Демографічна ситуація
 
На 1 листопада п.р. в області, за оцінкою, проживало 908,4 тис. осіб, з них 387,7 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 520,7 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня–жовтня п.р. чисельність наявного населення області збільшилася на 1225 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 1,6 особи.
Населення області збільшилось за рахунок міграційного та природного приросту – на 1167 та 58 осіб відповідно.
Природний приріст населення зафіксовано у містах обласного значення та Сторожинецькому, Путильському, Глибоцькому, Герцаївському, Вижницькому районах. В решті районів зафіксовано природне скорочення.
Кількістьнародженихза січень–жовтень п.р. зменшилась порівняно з січнем–жовтнем 2012р. на 232 особи і становила 9640 осіб. Рівень народжуваності по області порівнянозвідповідним періодом минулого року зменшився з 13,1 до 12,8особи на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована у Путильському районі (18,9 особи), а найменша – у м.Новодністровську (9,1 особи).
Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (13,9 проти 11,1 особи на 1000 жителів).
У січні–жовтні п.р. рівень смертності в області збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2012р. з 12,5 до 12,7 померлих на 1000 жителів.
Найвищий рівень смертності в січні–жовтні п.р. зафіксовано в Кельменецькому районі (19,0 особи на 1000 жителів), а найнижчий – у м.Новодністровську (8,6 особи).
Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (14,3 проти 10,4 особи на 1000 жителів).
У січні–жовтні п.р. міграційний приріст населення становив 1167 осіб, що у розрахунку на 1000 жителів становило 1,5 особи. Порівняно з січнем–жовтнем 2012р. він збільшився на 23 особи.
Приріст населення в результаті міжрегіональної міграції в січні–жовтні п.р. становив 691 особу. В інші регіони України вибуло 2823 особи, а прибуло з них 3514 осіб. За межі країни виїхало 310 осіб, приїхало з інших країн 786 осіб.
Загальний міграційний прирістнаселення в січні–жовтні п.р. зафіксовано в м.Чернівцях та Герцаївському районі. У решті районів та м.Новодністровську було зафіксовано міграційне скорочення населення.
 
Криміногенна ситуація
 
За повідомленням прокуратури, протягом січня–листопада п.р. обліковано 6,9 тис. кримінальних правопорушень, з числа яких 25,1% – тяжкі та особливо тяжкі.
Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад п.р. становила 5201 особу, із числа яких 1705 – жінки, 296 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 124 – неповнолітні та 64 особи – діти до 14 років.
Серед виявлених осіб (2088), які вчинили злочини, 6,2% складали неповнолітні, 11,9% – жінки, 27,0% – на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, 37,8% – безробітні.
 
 
 
Головне управління статистики у Чернівецькій області
 

 

Поділитись новиною в соціальних мережах:
{{#name}} {{&name}} {{&surname}} {{/name}} {{^name}} Гість {{/name}} {{date}}
{{{comment}}}
{{votes}}
{{#commentModerator}} {{/commentModerator}}
]]>
:D :) :( :0 :shock: :confused: 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow:
emoticons [b] [i] [u] [s] [url] [quote] [code] [img]
Опублікувати від імені
]]>
]]>

Новини партнерів

RizVN Login1001 

людина читає наші новини на facebook

Стати другом і читати новини    

Нове в каталозі

Меблі індивідуального...
Назва: Меблі індивідуального дизайну
Адреса: Червоноармійська,33
Авіакаси Кий Авіа
Назва: Авіакаси Кий Авіа
Адреса: Головна 128
Официальный сайт...
Назва: Официальный сайт Красноармейска Донецкой области
Адвокатське об’єднання...
Назва: Адвокатське об’єднання "Юридична Компанія "ФОРТУНА"
Адреса: Головна 122-А
Детальніше