Вівторок, 1 Жовтень 2013
06:42:58

Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–серпень 2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
Промисловість
 
 Індекс промислової продукції області у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2012р. становив 100,5%, у серпні п.р. порівняно з попереднім місяцем – 111,7%, з серпнем 2012р. – 91,5%.
Темп зростання обсягів виробництва  у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2012р. в добувній та переробній промисловості становив 92,7%, у т.ч. в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 84,5%, у переробній промисловості – 93,0%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2012р. становив 86,4%. Так, індекс промислової продукції у виробництві напоїв становив 95,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 94,3%, м’яса та м’ясних продуктів – 93,8%, олії та тваринних жирів – 80,2%, готових кормів для тварин – 60,0%.
За січень–серпень п.р. підприємствами області було вироблено м’яса свіжого чи охолодженого свиней 2992 т (118,4% до обсягу виробництва у січні–серпні 2012р.), виробів здобних – 230 т (109,0%), м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – 657 т (107,2%), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 16468 т (93,9%), м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – 5209 т (92,9%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі – 2722 т (74,7%), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 6567 т (56,3%).
Порівняно з січнем–серпнем 2012р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс обсягів виробництва продукції становив 102,4%, у т.ч. у текстильному виробництві – 116,6%, виробництві одягу – 98,4%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 93,9%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 85,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 84,5%. Підприємствами цього виду діяльності було вироблено виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини 560 м(102,8% до обсягу виробництва у січні–серпні 2012р.), деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – 52,0 тис.м3(97,0%), тари дерев'яної та її частин – 1612 м(76,0%), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 1124 м2 (70,2%), брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід – 50,7 тис.м(67,4%), шпону лущеного – 5630 м(61,3%).
Обсяги промислової  продукції у січні–серпні п.р. проти  січня–серпня 2012р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 94,6%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2012р. становив 98,5%, у т.ч. у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 84,0%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 68,1%.
Індекс обсягів виробництва  продукції у січні–серпні п.р. порівняно  з січнем–серпнем 2012р. у машинобудуванні становив 111,2%, у т.ч. з виробництва машин та устатковання – 111,8%.
Обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2012р. зросли на 21,7%.
 
Cільське  господарство
 
У січні–серпні п.р. індекс сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–серпнем 2012р. становив 101,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 93,3%, у господарствах населення – 104,0%.
Станом на 2 вересня  п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) в області зібрано 229,2 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 10,2% менше, ніж на 3 вересня 2012р., при середній урожайності 33,5 ц/га зерна проти 36,8 ц/га на 3 вересня 2012р.
За січень–серпень п.р. господарствами всіх категорій вироблено 35,7 тис.т м’яса в живій вазі, 197,8 тис.т молока, 286,9 млн.шт. яєць. У порівнянні з січнем–серпнем 2012р. виробництво м’яса зменшилось на 2,3%, молока – на 0,7%, яєць – на 3,2%.
На 1 вересня п.р., за розрахунками, в господарствах всіх категорій утримувалось 138,9 тис. голів великої рогатої худоби (з них 69,8 тис. – корів), 194,6 тис. – свиней, 65,7 тис. – овець і кіз та 4,0 млн. голів птиці. Порівняно з 1 вересня 2012р. в області відбулося збільшення  чисельності великої рогатої худоби на 2,7% (на 3,6 тис. голів), овець та кіз на 1,9% (на 1,2 тис.), водночас корів стало менше на 1,4% (на 1,0 тис.), свиней – на 1,4% (на 2,7 тис.), птиці – на 10,3% менше (на 459,8 тис. голів).
У січні–серпні п.р. агропідприємствами області (крім малих) реалізовано власно виробленої сільськогосподарської продукції на 592,5 млн.грн., що на рівні січня–серпня 2012р.
Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–серпні п.р. збільшилися порівняно з січнем–серпнем 2012р. на 2,6%, у т.ч. продукції тваринництва – на 4,8%, рослинництва – на 0,5%.
На 1 вересня п.р. у сільськогосподарських  підприємствах і підприємствах, які здійснюють зберігання та переробку  зернових культур, було в наявності 80,9 тис.т зерна, що на 41,5% менше, ніж на 1 вересня 2012р.
 
Капітальні  інвестиції
 
За січень–червень п.р. в області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 740,3 млн.грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 5,9% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2012р.
Майже всі  капітальні інвестиції (739,5 млн.грн.) – це інвестиції в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди спрямовано 79,4% від загального обсягу, у машини, обладнання та інвентар – 11,1%, у довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва – 3,6%, у транспортні засоби – 3,4%, в інші матеріальні активи – 2,0%, на землю – 0,4%.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, за рахунок яких освоєно 45,7% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій освоєних за рахунок коштів підприємств та організацій становила 24,8%, коштів місцевого бюджету – 5,8%, коштів населення на будівництво власних квартир – 5,2%, кредитів банків та інших позик – 2,6%, коштів державного бюджету – 1,8%.
У житлове будівництво, включаючи кошти населення на індивідуальне житлове будівництвоспрямовано 423,2 млн.грн. (57,2% від загального обсягу капітальних інвестицій), що на 18,5% менше порівняно з відповідним періодом 2012 року.
 
Будівельна  діяльність
 
За січень–серпень п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 510,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції області у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2012р. становив 86,4%, у тому числі по інженерних спорудах – 87,8%, будівлях – 84,3%, з них житлових – 99,7%, нежитлових – 62,7%. Уточнений індекс будівельної продукції за січень–липень п.р. порівняно з січнем–липнем 2012р. становив 90,2% (у тому числі по будівлях – 83,8%, інженерних спорудах – 94,5%).
За видами будівельної  продукції обсяги робіт, виконаних  на будівництві інженерних споруд становили 311931 тис.грн. або 61,2% від загального обсягу будівельних робіт, будівель – 198080 тис.грн. (38,8%), з них житлових – 137383 тис.грн. (26,9%), нежитлових – 60697 тис.грн. (11,9%).
Будівельними  підприємствами міст Чернівців та Новодністровська виконано відповідно 54,1% та 31,9% будівельних робіт від загальнообласного показника.
У січні–серпні п.р. підприємствами області здійснювалось будівництво  Дністровської ГАЕС, мостів, шкіл, об’єктів торгівлі та громадського харчування, офісних приміщень, багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків.
У загальному обсязі будівельних  робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення  становила 90,0%, з капітального та поточного  ремонтів – 7,4% та 2,6% відповідно.
 
Транспорт
 
За січень–серпень п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 915,9 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 685,2 млн.ткм.
У порівнянні з січнем–серпнем 2012р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 5,8%, а вантажооборот – на 5,0%.
Пасажирським  транспортом за січень–серпень п.р. перевезено 52,5 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 968,3 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–серпнем 2012р. обсяг пасажироперевезень збільшився на 2,0%, а пасажирооборот – на 3,8%.
Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням  перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 28,5 млн. пасажирів або 54,4% від загального обсягу перевезень усіма видами транспорту, пасажирооборот – 834,4 млн.пас.км або 86,2%. У порівнянні з січнем–серпнем 2012р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом збільшився на 4,4%, а пасажирооборот – на 4,6%.
В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями, становила 57,1%.
Обсяг пасажирських перевезень та пасажирооборот міського електротранспорту  в січні–серпні п.р. зменшилися проти  січня–серпня 2012р. на 0,8% кожний.
 
Фінанси
 
За даними управління Національного банку України в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами в національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки за наданими кредитами) впродовж січня–липня п.р. зменшилися на 1,2% і станом на 1 серпня п.р. становили 3438,4 млн.грн.
Зобов’язання  банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 серпня п.р. становили 3776,0 млн.грн. і збільшились упродовж січня–липня п.р. на 12,7%.
Фінансовий  результат до оподаткування великих та середніх підприємств області (крім банків, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) за січень–червень п.р. становив 2,5 млн.грн. збитку (загальна сума прибутку прибуткових підприємств – 160,3 млн.грн., збитку збиткових підприємств – 162,8 млн.грн.).
 
Зовнішня торгівля товарами
 
Обсяг експорту товарів за січень–липень п.р. становив 74,8 млн.дол.США, імпорту – 86,1 млн.дол.США. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг експорту зріс на 6,7%, імпорту – скоротився на 10,4%. За цей період в зовнішній торгівлі товарами області склалося від’ємне сальдо в розмірі 11,3 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,87.
Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 81 країни світу.
До країн СНД було експортовано 46,2% усіх товарів, до країн  ЄС – 44,9% (у січні–липні 2012р. відповідно – 41,6% та 47,9%).
Серед головних торгових партнерів у січні–липні п.р. у порівнянні з січнем–липнем минулого року експортні поставки найбільше зросли до Білорусі (на 5,6 млн.дол.США), Румунії (на 4,0 млн.), Молдови (на 0,8 млн.) та зменшились до Італії (на 1,9 млн.), Туреччини (на 1,2 млн.), Іспанії та Словаччини (на 0,9 млн.дол.США до кожної країни).
З країн СНД імпортовано 11,3% усіх товарів, з країн ЄС – 58,8% (у січні–липні 2012р. – 3,6% та 45,7% відповідно).
Порівняно з січнем–липнем минулого року імпортні поставки найбільше зросли з Російської Федерації, Румунії, Польщі, Китаю, Естонії, США та скоротилися з Туреччини.
За січень–липень  п.р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 8,7 млн.дол.США, з якої було виготовлено продукції на 13,6 млн.дол.США.
 
Внутрішня торгівля
 
Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень п.р. становив 7874,8 млн.грн., що на 11,1% більше обсягу січня–серпня 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 36,2%.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–серпень п.р. в порівнянні з січнем–серпнем 2012р. збільшився на 3,4% і становив 204,0 млн.грн.
 
Ціни і  тарифи
 
Індекс споживчих  цін (індекс інфляції) за січень–серпень п.р. в цілому по Україні становив 99,4%, по області – 99,0% (за січень–серпень 
2012р.
 – 99,6% та 99,0% відповідно).
 
Доходи населення
 
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій з кількістю найманих працівників більше  
10 осіб за січень–липень п.р. становила 2416 грн. і зросла порівняно  
з відповідним періодом 2012р. на 6,8%.
Індекс реальної заробітної плати у січні–липні п.р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 108,3%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій області за липень п.р. зменшилась на 24,2% або на 35,1 тис.грн. і на 1 серпня п.р. становила 109,9 тис.грн. Порівняно з початком п.р. сума боргу зменшилася на 13,5% або на 17,1 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 серпня п.р. становив 0,03% фонду оплати праці, нарахованого за липень п.р.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 
1 серпня п.р. відсутня.
Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну  плату, на  
1 серпня п.р. становила 29 осіб або 0,02% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3790 грн., що на 43,8% більше розміру середньомісячної заробітної плати нарахованої в липні п.р.
За січень–серпень п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 7,8 тис. сімей (94,7% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 341,6 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в серпні п.р. становила 25,2 грн. проти 18,7 грн. у серпні 2012р.
Субсидії на відшкодування  витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 7,5 тис. сімей (90,0% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 6415,6 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в серпні п.р. становила 636,6 грн. проти 878,4 грн. у серпні 2012р.
За січень–липень п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 296,4 млн.грн.
Рівень оплати в січні–липні п.р. становив 107,8%, що більше на 6,2 в.п., ніж у січні–липні 2012р.
На кінець липня п.р. населення області заборгувало за житлово-комунальні послуги 63,1 млн.грн., що на 25,5% менше, ніж на початок п.р.
 
Ринок праці
 
До державної  служби зайнятості впродовж серпня п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 0,9 тис. безробітних громадян, що на 22,8% менше, ніж у липні п.р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня п.р. становила 9,4 тис. осіб, що на 3,9% менше, ніж на кінець липня п.р. Допомогу по безробіттю отримували 76,6% осіб, які мали статус безробітного. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 5,6 тис. осіб проживали в сільській місцевості.
Рівень зареєстрованого  безробіття в цілому по області за  
серпень п.р. знизився на 0,1 в.п. і на кінець місяця становив 1,7% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у сільській місцевості та в міських поселеннях також знизився на 0,1 в.п. кожний і становив 1,8% та 1,5% відповідно.
За повідомленням підприємств, установ та організацій області  кількість вільних робочих місць  (вакантних посад) за серпень п.р. збільшилась на 18,0% і на кінець місяця становила 925 одиниць. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) для робітників передбачалось 49,6%, для службовців – 37,4%, решта – для осіб, які не мають професії.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець серпня п.р. становило 10 осіб і зменшилось на 2 особи порівняно з відповідною датою минулого місяця.
Серед районів області  найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) було у Вижницькому (91 особа), Кельменецькому (77 осіб) та Кіцманському (30 осіб) районах. У містах Чернівцях та Новодністровську воно становило 3 та 78 осіб відповідно.
Середньооблікова кількість  безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в серпні п.р. отримали допомогу по безробіттю, становила 7,9 тис. осіб, що на 0,3% менше, ніж у липні п.р. Середній розмір допомоги по безробіттю в серпні п.р. зменшився на 3,1% і становив 955,6 грн., що на 16,7% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1147 грн.).
 
Демографічна  ситуація
 
На 1 серпня п.р. в області, за оцінкою, проживало 907,3 тис. осіб, з них 386,0 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 521,3 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня–липня п.р. чисельність наявного населення області збільшилася на 106 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 0,2 особи.
Населення області збільшилось  за рахунок міграційного приросту – 406 осіб, водночас зафіксовано природне скорочення – 300 осіб.
Природний приріст населення  зафіксовано у Сторожинецькому, Путильському,  Глибоцькому,  Вижницькому, Герцаївському районах та у містах обласного значення. В решті районів зафіксовано природне скорочення.
Кількість народжених за січень–липень п.р. зменшилась порівняно з січнем–липнем 2012р. на 303 особи і становила 6417 осіб. Рівень народжуваності по області порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився з 12,7 до 12,2 особи на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована у Путильському районі (18,5 особи), а найменша – у м.Новодністровську (9,1 особи).
Народжуваність у сільській  місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (13,3 проти 10,6 особи на 1000 жителів).
У січні–липні п.р. рівень смертності в області зменшився порівняно з січнем–липнем 2012р. з 13,0 до 12,8 померлих на 1000 жителів.
Найвищий рівень смертності в  січні–липні п.р. зафіксовано в Кельменецькому районі (19,6 особи на 1000 жителів), а найнижчий – у м.Новодністровську (8,9 особи).
Рівень смертності в сільській  місцевості перевищував відповідний  показник у міських поселеннях (14,4 проти 10,5 особи на 1000 жителів).
У січні–липні п.р. міграційний приріст населення становив 406 осіб, що у розрахунку на 1000 жителів становило 0,8 особи. Порівняно з січнем–липнем 2012р. він збільшився на 340 осіб.
Приріст  населення  в  результаті   міжрегіональної  міграції   в  січні–липні п.р. становив 113 осіб. В інші регіони України вибула 1691 особа, а прибуло з них 1804 особи. За межі країни виїхало 218 осіб, приїхало з інших країн 511 осіб.
Загальний міграційний  приріст населення в січні–липні п.р. зафіксовано в м.Чернівцях та Сокирянському, Кельменецькому, Герцаївському, Глибоцькому, Вижницькому і Путильському районах. У решті районів та м.Новодністровську було зафіксовано міграційне скорочення населення.
 
Криміногенна  ситуація
 
За повідомленням прокуратури, протягом січня–серпня п.р. обліковано 5394 кримінальні правопорушення, з числа яких 23,9% – тяжкі та особливо тяжкі.
Кількість потерпілих від злочинів за січень–серпень п.р. становила 4170 осіб, із числа яких 1364 – жінки, 209 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 108 – неповнолітні та 56 осіб – діти до 14 років.
Серед виявлених осіб (1470), які вчинили злочини, 6,3% складали неповнолітні 12,9% – жінки, 25,6% – на момент учинення злочину не працювали  і не навчалися, 37,3% – безробітні.
 
 
Головне управління статистики у Чернівецькій області

Поділитись новиною в соціальних мережах:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Новини партнерів

RizVN LoginНове в каталозі

Адвокатське об’єднання...
Назва: Адвокатське об’єднання "Юридична Компанія "ФОРТУНА"
Адреса: Головна 122-А
Веб студія Буковина.NET
Назва: Веб студія Буковина.NET
Адреса: Головна,59
ТОВ "Імперіал Груп...
Назва: ТОВ "Імперіал Груп Украіна"
Адреса: Вул. Обїзна, 12 (Західний ринок)
Центр прикладного права
Назва: Центр прикладного права
Адреса: вул. Садова, 131
Соляна шахта
Назва: Соляна шахта
Адреса: Проспект Незалежності, 109а
Детальніше