Середа, 30 Жовтень 2013
14:16:06

Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–вересень 2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
Промисловість
 
Індекс промислової  продукції області у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2012р. становив 102,2%, у вересні п.р. порівняно з попереднім місяцем – 119,0%, з вереснем 2012р. – 113,4%.
Темп зростання обсягів виробництва  у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2012р. в добувній та переробній промисловості становив 95,6%, у т.ч. в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 83,1%, у переробній промисловості – 96,0%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2012р. становив 86,9%. Так, індекс промислової продукції у виробництві напоїв становив 83,8%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 94,8%, м’яса та м’ясних продуктів – 91,8%, олії та тваринних жирів – 69,7%, готових кормів для тварин – 59,8%.
За січень–вересень п.р. підприємствами області було вироблено м’яса свіжого чи охолодженого свиней 3286 т (115,4% до обсягу виробництва у січні–вересні 2012р.), виробів здобних – 270 т (110,7%), м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – 786 т (102,3%), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 18639 т (94,2%), м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – 5885 т (91,8%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі – 3078 т (73,9%), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 7297 т (55,9%).
Порівняно з січнем–вереснем 2012р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс обсягів виробництва продукції становив 104,7%, у т.ч. у текстильному виробництві – 114,3%, виробництві одягу – 102,7%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 96,6%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 86,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 85,6%. Підприємствами цього виду діяльності було вироблено деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – 59,2 тис.м(98,2% до обсягу виробництва у січні–вересні 2012р.), виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини 614 м(94,9%), тари дерев'яної та її частин – 2087 м(85,3%), брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід – 59,4 тис.м2(74,3%), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 1233 м2 (71,0%), шпону лущеного – 6047 м(60,6%).
Індекс обсягів промислової продукції у січні–вересні п.р. проти січня–вересня 2012р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 82,8%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2012р. становив 99,7%, у т.ч. у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 86,9%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 74,1%.
Індекс обсягів виробництва  продукції у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2012р. у машинобудуванні становив 120,4%, у т.ч. з виробництва машин та устатковання – 112,7%.
Обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2012р. зросли на 21,8%.
 
Cільське  господарство
 
Індекс сільськогосподарського виробництва у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2012р. становив 103,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 88,3%, у господарствах населення – 107,9%.
Станом на 1 жовтня п.р. зібрано 469,8 тис.т зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) (у початково оприбуткованій вазі), що на 1,3% більше, ніж на 1 жовтня 2012р., при середній урожайності 42,9 ц/га проти 42,7 ц/га на цю ж дату торік.
За січень–вересень п.р. господарствами всіх категорій вироблено 41,9 тис.т м’яса в живій вазі, 224,7 тис.т молока, 314,5 млн.шт. яєць. У порівнянні з січнем–вереснем 2012р. виробництво м’яса зменшилось на 2,2%, молока – на 0,6%, яєць – на 7,4%.
На 1 жовтня п.р., за розрахунками, в господарствах всіх категорій утримувалось 135,6 тис. голів великої рогатої худоби (з них 69,1 тис. – корів), 187,2 тис. – свиней, 61,5 тис. – овець і кіз та 3,9 млн. голів птиці. Порівняно       з 1 жовтня 2012р. в області відбулося збільшення  чисельності великої рогатої худоби на 3,0% (на 4,0 тис. голів), овець та кіз – на 2,4% (на 1,5 тис.), водночас корів стало менше на 0,9% (на 0,6 тис.), свиней – на 1,7% (на 3,2 тис.), птиці – на 7,6% менше (на 321,7 тис. голів).
У січні–вересні п.р. агропідприємствами області (крім малих) реалізовано власно виробленої сільськогосподарської продукції на 689,5 млн.грн., що на 5,8% менше, ніж у січні–вересні 2012р.
Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами (крім малих) у січні–вересні п.р. збільшилися порівняно з січнем–вереснем 2012р. на 0,1%, у т.ч. продукції тваринництва – на 5,2%, рослинництва – зменшилися на 4,5%.
На 1 жовтня п.р. у сільськогосподарських  підприємствах і підприємствах, які здійснюють зберігання та переробку  зернових культур, було в наявності 76,2 тис.т зерна, що в 1,7 раза менше, ніж на 1 жовтня 2012р.
 
Будівельна діяльність
 
За січень–вересень п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 568,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції області у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2012р. становив 77,6%, у тому числі по інженерних спорудах – 74,6%, будівлях – 82,1%, з них житлових – 101,2%, нежитлових – 57,6%. Уточнений індекс будівельної продукції за січень–серпень п.р. порівняно з січнем–серпнем 2012р. становив 86,3% (у тому числі по будівлях – 83,9%, інженерних спорудах – 87,8%).
За видами будівельної продукції обсяги робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд становили 329998 тис.грн. або 58,1% від загального обсягу будівельних робіт, будівель – 238213 тис.грн. (41,9%), з них житлових – 165379 тис.грн. (29,1%), нежитлових – 72834 тис.грн. (12,8%).
Будівельними  підприємствами міст Чернівців та Новодністровська виконано відповідно 55,6% та 29,9% будівельних  робіт від загальнообласного  показника.
У січні–вересні п.р. підприємствами області здійснювалось  будівництво Дністровської ГАЕС, мостів, шкіл, об’єктів торгівлі та громадського харчування, офісних приміщень, багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків.
У загальному обсязі будівельних  робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення  становила 89,1%, з капітального та поточного ремонтів – 7,8% та 3,1% відповідно.
 
Транспорт
 
За січень–вересень  п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 1060,6 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 766,4 млн.ткм.
У порівнянні з січнем–вереснем 2012р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 7,3%, а вантажооборот  – на 4,8%.
Пасажирським  транспортом за січень–вересень п.р. перевезено 59,9 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 1098,4 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–вереснем 2012р. обсяг пасажироперевезень збільшився на 2,3%, а пасажирооборот – на 4,1%.
Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням  перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 32,2 млн. пасажирів або 53,7% від загального обсягу перевезень усіма видами транспорту, пасажирооборот – 943,1 млн.пас.км або 85,9%. У порівнянні з січнем–вереснем 2012р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом збільшився на 4,5%, а пасажирооборот – на 4,8%.
В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями, становила 57,0%.
Обсяг пасажирських перевезень та пасажирооборот міського електротранспорту  в січні–вересні п.р. зменшилися проти січня–вересня 2012р. на 0,2% кожний.
 
Фінанси
 
За даними управління Національного банку України  в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами в національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки за наданими кредитами) впродовж січня–серпня п.р. зменшилися на 0,1% і станом на 1 вересня п.р. становили 3478,0 млн.грн.
Зобов’язання  банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 вересня п.р. становили 3820,1 млн.грн. і збільшились упродовж січня–серпня п.р. на 14,0%.
 
Зовнішня торгівля товарами
 
Обсяг експорту товарів за січень–серпень п.р. становив 83,8 млн.дол.США, імпорту – 99,2 млн.дол.США. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг експорту зріс на 2,0%, імпорту – скоротився на 9,2%. За цей період в зовнішній торгівлі товарами області склалося від’ємне сальдо в розмірі 15,4 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84.
Суб’єкти господарювання області  здійснювали операції в зовнішній  торгівлі товарами з партнерами з 83 країн світу.
До країн СНД було експортовано 46,4% усіх товарів, до країн ЄС – 44,4% (у  січні–серпні 2012р. відповідно – 44,6% та 45,4%).
Серед головних торгових партнерів у січні–серпні п.р. у порівнянні з січнем–серпнем минулого року експортні поставки найбільше зросли до Білорусі (на 6,4 млн.дол.США), Румунії (на 4,0 млн.), Молдови (на 0,8 млн.) та зменшились до Російської Федерації (на 3,7млн.), Італії (на 1,9 млн.), Туреччини (на 1,3 млн.) і Словаччини (на 1,0 млн.дол.США).
З країн СНД імпортовано 10,9% усіх товарів, з країн ЄС – 59,6% (у січні–серпні 2012р. – 3,7% та 46,8% відповідно).
Порівняно з січнем–серпнем минулого року імпортні поставки найбільше зросли з Російської Федерації, Польщі, США, Естонії, Китаю, Румунії та скоротилися з Туреччини.
Збільшились обсяги торгівлі з Китаєм, зокрекма багато чернівецьких фірм займаються доставкою з Китаю товарів абсолютно різного призначення.
За січень–серпень п.р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 9,3 млн.дол.США, з якої було виготовлено продукції на 14,9 млн.дол.США.
Внутрішня торгівля
 
Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень п.р. становив 9037,8 млн.грн., що на 10,8% більше обсягу січня–вересня 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 36,5%.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–вересень п.р. в порівнянні з січнем–вереснем 2012р. збільшився на 4,8% і становив 217,6 млн.грн.
 
Ціни і  тарифи
 
Індекс споживчих  цін (індекс інфляції) за січень–вересень п.р. в цілому по Україні становив 99,4%, по області – 98,9% (за січень–вересень 
2012р.
 – 99,7% та 99,0% відповідно).
 
Доходи населення
 
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–серпень п.р. становила 2434 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2012р. на 7,1%.
Індекс реальної заробітної плати за січень–серпень п.р. порівняно з  відповідним періодом 2012р. становив 108,5%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій області за серпень п.р. зменшилася на 46,0% або на 50,6 тис.грн. і на 1 вересня п.р. становила 59,3 тис.грн. Порівняно з початком року сума боргу зменшилася в 2,1 раза або на  
67,7 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 вересня п.р. становив 0,02% фонду оплати праці, нарахованого за серпень п.р.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 
1 вересня п.р. відсутня.
Упродовж серпня п.р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату зменшилася на 37,9% і на 1 вересня п.р. становила 18 осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3294 грн., що на 28,5% більше розміру середньомісячної заробітної плати нарахованої  
в серпні п.р.
За січень–вересень п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 8,2 тис. сімей (94,9% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 351,6 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в вересні п.р. становила 28,1 грн. проти 21,0 грн. у вересні 2012р.
Субсидії на відшкодування  витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 7,8 тис. сімей (91,9% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 6685,0 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в вересні п.р. становила 797,1 грн. проти 893,3 грн. у вересні 2012р.
За січень–серпень п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 314,8 млн.грн.
Рівень оплати в січні–серпні п.р. становив 108,1%, що більше на 6,1 в.п., ніж  у січні–серпні 2012р.
На кінець серпня п.р. населення області заборгувало за житлово-комунальні послуги 61,0 млн.грн., що на 28,0% менше, ніж на початок п.р.
 
Ринок праці
 
До державної  служби зайнятості впродовж вересня п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 1,0 тис. безробітних громадян, що на 6,2% більше, ніж у серпні п.р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня п.р. становила  
8,9 тис. осіб, що на 4,6% менше, ніж на кінець серпня п.р. Допомогу по безробіттю отримували 76,8% осіб, які мали статус безробітного. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 5,3 тис. осіб проживали в сільській місцевості.
Рівень зареєстрованого  безробіття в цілому по області за  
вересень п.р. знизився на 0,1 в.п. і на кінець місяця становив 1,6% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у сільській місцевості знизився на 0,1 в.п. і становив 1,7%, а в міських поселеннях залишився на рівні минулого місяця і становив 1,5%.
За повідомленням підприємств, установ та організацій області  кількість вільних робочих місць  (вакантних посад) за вересень п.р. збільшилась на 4,2% і на кінець місяця становила 964 одиниці. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) для робітників передбачалось 60,5%, для  
службовців – 26,9%, решта – для осіб, які не мають професії.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня п.р. становило 9 осіб і зменшилось на 1 особу порівняно з відповідною датою минулого місяця.
Серед районів області  найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) було у Кіцманському (130 осіб), Кельменецькому (74 особи) та Заставнівському  
(53 особи) районах. У містах Чернівцях та Новодністровську воно становило 3 та 154 особи відповідно.
Середньооблікова кількість  безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у вересні п.р. отримали допомогу по безробіттю, становила 7,2 тис. осіб, що на 8,5% менше, ніж у серпні п.р. Середній розмір допомоги по безробіттю у вересні п.р. зменшився на 4,5% і становив 913,0 грн., що на 20,4% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1147 грн.).
Демографічна  ситуація
 
На 1 вересня п.р. в області, за оцінкою, проживало 907,5 тис. осіб, з них 386,1 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 521,4 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня–серпня п.р. чисельність наявного населення області збільшилася на 318 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 0,5 особи.
Населення області збільшилось  за рахунок міграційного приросту – 433 особи, водночас зафіксовано природне скорочення – 115 осіб.
Природний приріст населення  зафіксовано у містах обласного значення та Сторожинецькому, Путильському, Глибоцькому, Вижницькому, Герцаївському районах. В решті районів зафіксовано природне скорочення.
Кількість народжених за січень–серпень п.р. зменшилась порівняно з січнем–серпнем 2012р. на 368 осіб і становила 7481 особу. Рівень народжуваності по області порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився з 13,0 до 12,4 особи на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована у Путильському районі (18,6 особи), а найменша – у м.Новодністровську (9,0 особи).
Народжуваність у сільській  місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (13,5 проти 10,8 особи на 1000 жителів).
У січні–серпні п.р. рівень смертності в області зменшився порівняно з січнем–серпнем 2012р. з 12,7 до 12,6 померлих на 1000 жителів.
Найвищий рівень смертності в  січні–серпні п.р. зафіксовано в Кельменецькому районі (19,4 особи на 1000 жителів), а найнижчий – у м.Новодністровську (8,9 особи).
Рівень смертності в сільській  місцевості перевищував відповідний  показник у міських поселеннях (14,2 проти 10,4 особи на 1000 жителів).
У січні–серпні п.р. міграційний приріст населення становив 433 особи, що у розрахунку на 1000 жителів становило 0,7 особи. Порівняно з січнем–серпнем 2012р. він збільшився на 313 осіб.
Приріст населення в результаті   міжрегіональної міграції   в січні–серпні п.р. становив 109 осіб. В інші регіони України вибуло 2019 осіб, а прибуло з них 2128 осіб. За межі країни виїхало 242 особи, приїхало з інших країн 566 осіб.
Загальний міграційний приріст населення в січні–серпні п.р. зафіксовано в м.Чернівцях та Кельменецькому, Сокирянському, Герцаївському, Путильському, Вижницькому і Глибоцькому районах. У решті районів та м.Новодністровську було зафіксовано міграційне скорочення населення.
 
Криміногенна  ситуація
 
За повідомленням прокуратури, протягом січня–вересня п.р. обліковано 5,9 тис. кримінальних правопорушень, з числа яких 23,4% – тяжкі та особливо тяжкі.
Кількість потерпілих від злочинів за січень–вересень п.р. становила 4364 особи, із числа яких 1422 – жінки, 241 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 94 – неповнолітні та 49 осіб – діти до 14 років.
Серед виявлених осіб (1717), які вчинили злочини, 5,9% складали неповнолітні, 12,5% – жінки, 26,4% – на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, 37,2% – безробітні.
 
Єдиний державний  реєстр підприємств та організацій  України
 
Станом на 1 жовтня п.р. в ЄДРПОУ значилось 17823 суб’єкти, розташовані в області, з них 95,0% – із статусом юридичної особи.
За січень–вересень п.р. в ЄДРПОУ було взято на облік 493 суб’єкти господарської діяльності області та знято з обліку – 370.
За організаційно-правовими формами господарювання найбільшу питому вагу займали приватні підприємства (19,5%), товариства з обмеженою відповідальністю (18,0%), організації (установи, заклади) (15,5%) та громадські організації (7,2%).
Найбільша кількість  суб’єктів зосереджена в м.Чернівцях (55,1%), Новоселицькому (5,3%) і Сторожинецькому (5,0%) районах, найменша – в м.Новодністровську та Герцаївському районі (1,4% та 1,9% відповідно).
 
 
Головне управління статистики у Чернівецькій області
 

Поділитись новиною в соціальних мережах:

Інші новини м.Чернівці та області за цією темою

{{#name}} {{&name}} {{&surname}} {{/name}} {{^name}} Гість {{/name}} {{date}}
{{{comment}}}
{{votes}}
{{#commentModerator}} {{/commentModerator}}
:D :) :( :0 :shock: :confused: 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow:
emoticons [b] [i] [u] [s] [url] [quote] [code] [img]
Опублікувати від імені

Новини партнерів

RizVN LoginНове в каталозі

Адвокатське об’єднання...
Назва: Адвокатське об’єднання "Юридична Компанія "ФОРТУНА"
Адреса: Головна 122-А
Веб студія Буковина.NET
Назва: Веб студія Буковина.NET
Адреса: Головна,59
ТОВ "Імперіал Груп...
Назва: ТОВ "Імперіал Груп Украіна"
Адреса: Вул. Обїзна, 12 (Західний ринок)
Центр прикладного права
Назва: Центр прикладного права
Адреса: вул. Садова, 131
Соляна шахта
Назва: Соляна шахта
Адреса: Проспект Незалежності, 109а
Детальніше