Вівторок, 3 September 2013
04:06:30

Соціально-економічне становище по Чернівецькій області за січень-червень (частина 1)

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
Промисловість
 
Індекс промислової  продукції області у січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2012р. становив 103,0%, у червні п.р. порівняно з попереднім місяцем – 121,6%, з червнем 2012р. – 102,9%.
Темп зростання обсягів виробництва  у січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2012р. в добувній та переробній промисловості становив 94,4%, у т.ч. в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 80,3%, у переробній промисловості – 94,8%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2012р. становив 94,4%. Так, індекс промислової продукції у виробництві  напоїв становив 115,1%, м’яса та м’ясних продуктів – 96,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 94,8%, олії та тваринних жирів – 86,7%, готових кормів для тварин – 64,0%.
За січень–червень п.р. підприємствами області було вироблено м’яса свіжого чи охолодженого свиней 2322 т (119,3% до обсягу виробництва у січні–червні 2012р.), великої рогатої худоби – 473 т (111,8%), виробів здобних – 165 т (107,1%), свійської птиці – 4040 т (100,0%), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 12036 т (93,9%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі – 2048 т (75,6%), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 5205 т (61,3%).
Порівняно з січнем–червнем 2012р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс обсягів виробництва продукції становив 106,5%, у т.ч. у текстильному виробництві – 109,9%, виробництві одягу – 111,5%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 91,0%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 85,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 84,6%. Підприємствами цього виду діяльності було вироблено виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини – 497 м(120,0% до обсягу виробництва у січні–червні 2012р.), деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – 39,5 тис.м(96,6%), тари дерев'яної та її частин – 1261 м(83,0%), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 854 м2 (70,2%), шпону лущеного – 4701 м3(69,7%), брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід – 37,8 тис.м(63,7%).
Помітно покращились темпи розвитку меблевої прописловості, популярним товаром серед населення став стол для ребенка перед шкільною порою.
Обсяги промислової продукції у січні–червні п.р. проти січня–червня 2012р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції збільшились на 42,0%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва у січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2012р. становив 92,4%, у т.ч. у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 77,8%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 55,5%.
Індекс обсягів виробництва  продукції у січні–червні п.р. порівняно  з січнем–червнем 2012р. у машинобудуванні становив 117,5%, у т.ч. з виробництва машин та устатковання – 131,2%.
Обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2012р. зросли на 22,8%.
 
Cільське  господарство
 
У січні–червні п.р. індекс сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–червнем 2012р. становив 100,6%, у т.ч. в агроформуваннях – 96,1%, у господарствах населення – 101,9%.
Станом на 1 липня п.р. зібрано 0,2 тис.т ранніх зернових по 30,0 ц/га, 1,9 тис.т картоплі та 1,8 тис.т овочів. Валовий збір плодоягідної продукції станом на 1 липня п.р. становив 9,5 тис.т, що на 6,1% більше, ніж на 2 липня минулого року, при середній урожайності 71,2 ц/га проти 68,3 ц/га торік.
За січень–червень п.р. господарствами всіх категорій вироблено 26,5 тис.т м’яса в живій вазі, 133,5 тис.т молока та 213,5 млн.шт. яєць. У порівнянні з січнем–червнем 2012р. виробництво м’яса зменшилось на 2,4%, молока – на 0,9%, яєць – збільшилось на 3,2%. 
На 1 липня п.р., за розрахунками, в  господарствах всіх категорій утримувалось 141,4 тис. голів великої рогатої худоби (з них 70,2 тис. – корів), 195,9 тис. – свиней, 70,5 тис. – овець і кіз та 4,3 млн. голів птиці. Порівняно з 1 липня 2012р. в області відмічалось збільшення  поголів’я великої рогатої худоби на 2,3% (на 3,2 тис. голів), овець та кіз – на 1,9% (на 1,3 тис.), свиней – на 0,1% (на 0,3 тис. голів). Водночас поголів’я корів зменшилось на 1,7% (на 1,2 тис. голів) та птиці – на 7,0% (на 326,8 тис. голів).
У січні–червні п.р. агропідприємствами (без врахування малих) реалізовано власно виробленої сільськогосподарської продукції на 393,1 млн.грн., що на 0,7%  більше, ніж у січні–червні 2012р.
Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами (крім малих) у січні–червні п.р. збільшилися порівняно з січнем–червнем 2012р. на 8,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 17,5%, тваринництва – на 2,5%.
Будівельна  діяльність
 
За січень–червень п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 382,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції області у січні–червні п.р. порівняно з січнем–червнем 2012р. становив 97,9%, у тому числі по інженерних спорудах – 106,9%, будівлях – 83,7%, з них житлових – 98,6%, нежитлових – 57,4%. Уточнений індекс будівельної продукції за січень–травень п.р. порівняно з січнем–травнем 2012р. становив 92,4% (у тому числі по будівлях – 87,4%, інженерних спорудах – 95,4%).
За видами будівельної  продукції обсяги робіт, виконаних  на будівництві інженерних споруд становили 256796 тис.грн. або 67,2% від загального обсягу будівельних робіт, будівель – 125625 тис.грн. (32,8%), з них житлових – 94608 тис.грн. (24,7%), нежитлових – 31017 тис.грн. (8,1%).
Будівельними  підприємствами міст Чернівців та Новодністровська виконано відповідно 53,4% та 32,7% будівельних  робіт від загальнообласного  показника.
У січні–червні п.р. підприємствами області здійснювалось будівництво  Дністровської ГАЕС, мостів, шкіл, об’єктів торгівлі та громадського харчування, офісних приміщень, багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків.
У загальному обсязі будівельних  робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення  становила 91,7%, з капітального та поточного ремонтів – 6,3% та 2,0% відповідно.
 
Транспорт
 
За січень–червень п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 664,7 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 513,5 млн.ткм.
У порівнянні з січнем–червнем 2012р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 7,4%, а вантажооборот – на 4,1%.
Пасажирським транспортом за січень–червень п.р. перевезено 40,8 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 714,4 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–червнем 2012р. обсяг пасажироперевезень збільшився на 1,1%, а пасажирооборот – на 2,9%.
Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням  перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 21,3 млн. пасажирів або 52,4% від загального обсягу перевезень усіма видами транспорту, пасажирооборот – 605,7 млн.пас.км або 84,8%. У порівнянні з січнем–червнем 2012р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом збільшився на 3,6%, а пасажирооборот – на 3,7%.
В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями, становила 56,4%.
Обсяг пасажирських перевезень та пасажирооборот міського електротранспорту  в січні–червні п.р. зменшилися проти січня–червня 2012р. на 1,6% кожний.
 
Фінанси
 
За даними управління Національного банку України  в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами в національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки за наданими кредитами) впродовж січня–травня п.р. зменшилися на 1,2% і станом на 1 червня п.р. становили 3436,8 млн.грн.
Зобов’язання  банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 червня п.р. становили 3659,5 млн.грн. і збільшились упродовж січня–травня п.р. на 9,3%.

Поділитись новиною в соціальних мережах:

Залишити коментар

за допомогою соціальних мереж, або анонімно

Інші новини м.Чернівці та області за цією темою

Новини партнерів

RizVN LoginНове в каталозі

Адвокатське об’єднання...
Назва: Адвокатське об’єднання "Юридична Компанія "ФОРТУНА"
Адреса: Головна 122-А
Веб студія Буковина.NET
Назва: Веб студія Буковина.NET
Адреса: Головна,59
ТОВ "Імперіал Груп...
Назва: ТОВ "Імперіал Груп Украіна"
Адреса: Вул. Обїзна, 12 (Західний ринок)
Центр прикладного права
Назва: Центр прикладного права
Адреса: вул. Садова, 131
Соляна шахта
Назва: Соляна шахта
Адреса: Проспект Незалежності, 109а
Детальніше

Реклама: |