Вівторок, 3 September 2013
04:08:44

Соціально-економічне становище за січень-травень 2013р. (частина 2)

Будівельна  діяльність
 
За січень–травень п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 275,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції області у січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2012р. становив 92,6%, у тому числі по інженерних спорудах – 95,4%, будівлях – 87,9%, з них житлових – 102,5%, нежитлових – 61,0%. Уточнений індекс будівельної продукції за січень–квітень п.р. порівняно з січнем–квітнем 2012р. становив 104,8% (у тому числі по будівлях – 88,3%, інженерних спорудах – 114,9%).
За видами будівельної  продукції обсяги робіт, виконаних  на будівництві інженерних споруд становили 177641 тис.грн. або 64,6% від загального обсягу будівельних робіт, будівель – 97491 тис.грн. (35,4%), з них житлових – 73737 тис.грн. (26,8%), нежитлових – 23754 тис.грн. (8,6%).
Будівельними  підприємствами міст Чернівців та Новодністровська виконано відповідно 48,8% та 35,8% будівельних робіт від загальнообласного показника.
У січні–травні п.р. підприємствами області здійснювалось будівництво  Дністровської ГАЕС, мостів, шкіл, об’єктів торгівлі та громадського харчування, офісних приміщень, багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків.
У загальному обсязі будівельних  робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення  становила 90,8%, з капітального та поточного  ремонтів – 7,4% та 1,8% відповідно.
 
Транспорт
 
За січень–травень п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 545,1 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 429,3 млн.ткм.
У порівнянні з січнем–травнем 2012р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 6,5%, а вантажооборот – на 3,1%.
Пасажирським  транспортом за січень–травень п.р. перевезено 34,7 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 598,9 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–травнем 2012р. обсяг пасажироперевезень збільшився на 0,3%, а пасажирооборот – на 3,3%.
Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням  перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 17,8 млн. пасажирів або 51,4% від  загального обсягу перевезень усіма  видами транспорту, пасажирооборот – 504,4 млн.пас.км або 84,2%. У порівнянні з січнем–травнем 2012р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом збільшився на 3,2%, а пасажирооборот – на 4,5%.
В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями, становила 56,0%.
Обсяг пасажирських перевезень та пасажирооборот міського електротранспорту  в січні–травні п.р. зменшилися проти  січня–травня 2012р. на 2,6% кожний. За заслуги перед містом транспортники області отримали подарочные ежедневники.
 
Фінанси
 
Фінансовий  результат до оподаткування великих та середніх підприємств області (крім банків, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) за січень–березень п.р. становив 46,7 млн.грн. прибутку (загальна сума прибутку прибуткових підприємств – 139,0 млн.грн., збитку збиткових підприємств – 92,3 млн.грн.).
За даними управління Національного банку України  в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами в національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки за наданими кредитами) впродовж січня–квітня п.р. зменшилися на 0,6% і станом на 1 травня п.р. становили 3457,6 млн.грн.
Зобов’язання банківських  установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 травня п.р. становили 3616,4 млн.грн. і збільшились упродовж січня–квітня п.р. на 8,0%.
 
 
Зовнішня торгівля
 
Обсяг експорту товарів за січень–квітень п.р. становив 41,9 млн.дол.США, імпорту – 47,9 млн.дол.США. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг експорту зріс на 14,7%, імпорту – на 6,8%. За цей період в зовнішній торгівлі товарами області склалося від’ємне сальдо в розмірі 6,0 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,87.
Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 69 країн світу.
До країн СНД було експортовано 45,1% усіх товарів, до країн  ЄС – 46,8% (у січні–квітні 2012р. відповідно – 38,8% та 51,2%).
Серед головних торгових партнерів у січні–квітні п.р. у порівнянні з січнем–квітнем минулого року експортні поставки найбільше зросли до Румунії (на 3,0 млн.дол.США), Білорусі (на 2,9 млн.) і Російської Федерації (на 1,3 млн.) та зменшились до Італії (на 1,4 млн.дол.США).
З країн СНД імпортовано 11,4% усіх товарів, з країн ЄС – 55,6% (у січні–квітні 2012р. – 4,0% та 48,7% відповідно).
Порівняно з січнем–квітнем минулого року імпортні поставки найбільше  зросли з Румунії, Російської Федерації, Польщі, США, Китаю та скоротилися  з Туреччини.
За січень–квітень п.р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 5,2 млн.дол.США, з якої було виготовлено продукції на 8,3 млн.дол.США.
Обсяг експорту послуг за січень–березень п.р. становив 4080,1 тис.дол.США, імпорту – 645,9 тис.дол.США. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг експорту збільшився в 1,9 раза, а імпорту зменшився на 23,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 3434,2 тис.дол.США (в січні–березні 2012р. – 1306,1 тис.дол.США).
Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 61 країни світу.
Країнам СНД було надано послуг на 261,1 тис.дол.США, що становило 6,4% від  загального обсягу експорту послуг. Їх обсяг збільшився проти січня–березня 2012р. в 2,2 раза. Серед країн цієї групи основними партнерами області були Молдова та Російська Федерація, яким було експортовано послуг на 128,8 тис.дол.США та 113,8 тис.дол.США, що в обсязі експорту послуг до країн СНД становило 49,3% та 43,6% відповідно.
Обсяг експорту послуг, наданих  іншим країнам світу, становив 3819,0 тис.дол.США і в порівнянні з січнем–березнем 2012р. збільшився в 1,9 раза. Основні ринки збуту послуг серед інших країн світу забезпечили Румунія, Індія, Іран та Канада, яким надано 43,5%, 16,0%, 6,8% та 5,8% загальнообласного обсягу експорту послуг.
 
 
 
Внутрішня торгівля
 
Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–травень п.р. становив 4484,0 млн.грн., що на 11,0% більше обсягу січня–травня 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 35,8%.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–травень п.р. в порівнянні з січнем–травнем 2012р. збільшився на 1,7% і становив 121,8 млн.грн.
 
Ціни і  тарифи
 
Індекс споживчих  цін (індекс інфляції) за січень–травень п.р. в цілому по Україні становив 100,2%, по області – 99,9% (за січень–травень 
2012р.
 – 100,4% та 99,8% відповідно).
 
Доходи населення
 
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій з кількістю найманих працівників більше  
10 осіб за січень–квітень п.р. становила 2300 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2012р. на 7,8%.
Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні п.р. порівняно з відповідним періодом 2012р.становив 109,5%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій області за квітень п.р. зменшилася на 18,0% або на 62,2 тис.грн. і на 1 травня п.р. становила 283,6 тис.грн. Порівняно з початком 2013р. сума боргу збільшилася в 2,2 раза або на 156,6 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 травня п.р. становив 0,1% фонду оплати праці, нарахованого за квітень п.р. Уся сума боргу утворена на підприємствах-банкрутах.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 
1 травня п.р. відсутня.
Кількість працівників підприємств-банкрутів, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 травня п.р становила 74 особи або 0,1% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3832,0 грн., що в 1,6 раза більше розміру середньомісячної заробітної плати нарахованої в квітні п.р.
За січень–травень п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 5,9 тис. сімей (92,0% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 291,1 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в травні п.р. становила 19,6 грн. проти 47,9 грн. у травні 2012р.
Субсидії на відшкодування  витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 4,5 тис. сімей (63,3% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 3889,4 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в травні п.р. становила 999,2 грн., призначень субсидій у травні 2012р. не було.
За січень–квітень п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 225,7 млн.грн.
Рівень оплати в січні–квітні п.р. становив 100,5%, що більше на 8,1 в.п., ніж  у січні–квітні 2012р.
На кінець квітня п.р. населення області заборгувало за житлово-комунальні послуги 83,6 млн.грн., що на 1,2% менше, ніж на початок п.р.
 
Ринок праці
 
До державної  служби зайнятості впродовж травня п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 1,2 тис. безробітних громадян, що на 24,4% менше, ніж у квітні п.р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня п.р. становила 10,6 тис. осіб, що на 7,8% менше, ніж на кінець квітня п.р. Допомогу по безробіттю отримували 75,7% осіб, які мали статус безробітного.
Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 6,5 тис. осіб проживали в сільській місцевості
Рівень зареєстрованого  безробіття в цілому по області знизився на 0,2 в.п. і на кінець травня п.р. становив 1,9% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у сільській місцевості та в міських поселеннях становив 2,1% та 1,7% і знизився на 0,2 в.п. та на 0,1 в.п. відповідно.
За повідомленням підприємств, установ та організацій області  кількість вільних робочих місць (вакантних посад) за травень п.р. зменшилась на 12,9% і на кінець місяця становила 884 одиниці. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) для робітників передбачалось 47,6%, для службовців – 37,3%, решта – для осіб, які не мають професії.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець травня п.р. становило 12 осіб і збільшилось на 1 особу порівняно з відповідною датою минулого місяця.
Серед районів області  найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) було у Сокирянському (544 особи), Кіцманському (48 осіб) та Заставнівському (47 осіб) районах. У містах Чернівцях та Новодністровську воно становило 4 та 143 особи відповідно.
Середньооблікова кількість  безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування на випадок безробіття у травні п.р. отримали допомогу по безробіттю, становила 7,3 тис. осіб і зменшилась на 28,6% порівняно з квітнем п.р. Середній розмір допомоги по безробіттю у травні п.р. зменшився на 5,0% і становив 943,0 грн., що на 17,8% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1147 грн.).
 
Демографічна  ситуація
 
На 1 травня п.р. в області, за оцінкою, проживало 907,1 тис. осіб, з них 386,2 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 520,9 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня–квітня п.р. чисельність наявного населення області зменшилася на 110 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 0,4 особи.
Населення  області  зменшилось  за рахунок природного  скорочення – 508 осіб, водночас зафіксований міграційний приріст – 398 осіб.
Природний приріст населення  зафіксовано у Сторожинецькому, Путильському, Герцаївському, Глибоцькому  районах та у                          м.Новодністровську. У м.Чернівцях  та решті районів зафіксовано  природне скорочення.
Кількість народжених за січень–квітень п.р. зменшилась порівняно з січнем–квітнем 2012р. на 224 особи і становила 3483 особи. Рівень народжуваності по області порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився з 12,4 до 11,7 особи на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована у Путильському районі (19,0 особи), а найменша – у Кельменецькому районі (9,4 особи).
Народжуваність у сільській  місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (12,8 проти 10,2 особи на 1000 жителів).
У січні–квітні п.р. рівень смертності в області зменшився порівняно з січнем–квітнем 2012р. з 13,8 до 13,4 померлих на 1000 жителів.
Найвищий рівень смертності в січні–квітні п.р. зафіксовано в Кельменецькому районі (20,2 особи на 1000 жителів), а найнижчий – у м.Новодністровську (7,9 особи).
Рівень смертності в сільській  місцевості перевищував відповідний  показник у міських поселеннях (15,1 проти 11,0 особи на 1000 жителів).
У січні–квітні п.р. міграційний приріст населення становив 398 осіб, що у розрахунку на 1000 жителів становило 1,3 особи. Порівняно з січнем–квітнем 2012р. він збільшився на 223 особи.
Приріст  населення  в  результаті   міжрегіональної  міграції   в  січні–квітні п.р. становив 138 осіб. В  інші регіони України вибуло 718 осіб, а прибуло з них 856 осіб. За межі країни виїхало 62 особи, приїхало з інших країн 322 особи.
Загальний міграційний  приріст населення в січні–квітні п.р. зафіксовано в м.Чернівцях та Герцаївському і Кельменецькому районах. У решті районів та м.Новодністровську було зафіксовано міграційне скорочення населення.
 
Головне управління статистики у Чернівецькій області

Поділитись новиною в соціальних мережах:

Залишити коментар

за допомогою соціальних мереж, або анонімно

Інші новини м.Чернівці та області за цією темою

Новини партнерів

RizVN LoginНове в каталозі

Адвокатське об’єднання...
Назва: Адвокатське об’єднання "Юридична Компанія "ФОРТУНА"
Адреса: Головна 122-А
Веб студія Буковина.NET
Назва: Веб студія Буковина.NET
Адреса: Головна,59
ТОВ "Імперіал Груп...
Назва: ТОВ "Імперіал Груп Украіна"
Адреса: Вул. Обїзна, 12 (Західний ринок)
Центр прикладного права
Назва: Центр прикладного права
Адреса: вул. Садова, 131
Соляна шахта
Назва: Соляна шахта
Адреса: Проспект Незалежності, 109а
Детальніше

Реклама: |