gototopgototop
На 20:00 Проїзд дорогами міста вільний   За вікном +8, хмарно.
                                                                                                                                                                    rekllogobaner18

Cоціально-економічне становище Чернівецької області за січень-серпень

vkontaktesmall facebanntweetti
statustuka

statustuka

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції добувної та переробної промисловості області у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2011р. становив 98,9%, індекс промислової продукції області в цілому (з урахуванням обсягів виробництва та розподілення електроенергії, газу та води) становив 91,8%. У серпні п.р. порівняно з попереднім місяцем індекс промислової продукції області становив96,3%, з серпнем 2011р. – 81,3%.

Темп зростання обсягів виробництва у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2011р. в добувній та переробній промисловості становив 98,9%, у т.ч. в добувній – 100,7%, у переробній – 98,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2011р. становив 102,4%. Так, індекс промислового виробництва мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв становив 93,0%, хліба та хлібобулочних виробів – 99,3%, м’яса та м’ясних продуктів – 101,8%, готових кормів для тварин – 116,6%, перероблення та консервування овочів та фруктів – 160,9%.

За січень–серпень п.р. підприємствами області було вироблено яловичини і телятини свіжих (парних) чи охолоджених 613 т (138,1% до обсягу виробництва у січні–серпні 2011р.), кормів готових для сільськогосподарських тварин та свійської птиці – 8750 т (122,5%), свинини свіжої (парної) чи охолодженої – 2519 т (101,4%), виробів хлібобулочних – 16735 т (100,1%), виробів здобних – 194 т (96,5%), ковбасних виробів – 3956 т (98,5%), тістечок – 20 т (80,0%), тортів – 38 т (79,2%), напівфабрикатів м'ясних – 446 т (78,5%), хлібців хрустких, сухарів, хліба для тостів і виробів хрустких аналогічного типу – 125 т (79,6%), вод непідсолоджених, неароматизованих інших – 395,4 тис.дал (38,3%).

Порівняно з січнем–серпнем 2011р. у легкій промисловості індекс обсягів виробництва продукції становив 73,0%, у т.ч. у текстильному виробництві – 79,8%, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра – 69,9%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 71,7%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, крім меблів, обсяги промислової продукції порівняно з січнем–серпнем 2011р. зросли на 9,8%. Підприємствами цього виду діяльності було вироблено виробів дерев’яних будівельних та столярних інших 545 т (126,2%), шпону лущеного – 9185 м3 (117,7%), деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки більше 6 мм – 46,2 тис.м3 (117,3%), тари дерев’яної різної та її частини – 
2122 м3 (114,6%), брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід – 
75,2 тис.м2 (113,6%), вікон, дверей, їх рам та порогів дерев’яних – 1601 м2 (103,2%), виробів з деревини інших – 125 т (52,6%).

 

Індекс обсягів виробництва промислової продукції у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2011р. у целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності становив 92,7%, у т.ч. поліграфічній діяльності – 92,9%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості індекс промислової продукції становив 103,3%, у т.ч. у хімічному виробництві – 93,0%.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва у січні–серпні п.р. становив 86,9%. Підприємствами області було вироблено цегли керамічної невогнетривкої будівельної 
53,7 млн.шт.умов.цегли (76,8%), сумішей бетонних готових для використання (товарних) – 67,3 тис.тонн (133,0%).

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів порівняно з січнем–серпнем 2011р. обсяги промислової продукції зросли на 6,6%.

У січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2011р. обсяги виробництва продукції у машинобудуванні зросли на 13,9%, у т.ч. з виробництва машин та устатковання – на 10,6%, електричного, електронного та оптичного устатковання – на 21,7%.

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води індекс промислової продукції становив 78,6%.

 

Cільське господарство

 

У січні–серпні п.р. індекс сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–серпнем 2011р. становив 105,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 109,1%, у господарствах населення – 103,8%.

Станом на 3 вересня п.р. зібрано 255,2 тис.т (у початково оприбуткованій вазі) зернових та зернобобових культур (без кукурудзи), що на 12,1% більше, ніж на 1 вересня 2011р., по 36,8 ц/га.

На 3 вересня п.р. зібрано також 16,0 тис.т ріпаку озимого (на 22,6% менше, ніж на 1 вересня минулого року) при середній урожайності 22,0 ц/га, 166,3 тис.т картоплі (на 28,9% більше) по 162 ц/га, 87,7 тис.т овочів відкритого грунту (на 3,2% більше) по 181 ц/га, 33,3 тис.т плодів та ягід (на 6,2% більше, ніж на 1 вересня 2011р.) по 67,6 ц/га.

За січень–серпень п.р. господарствами всіх категорій вироблено 
36,5 тис.т м’яса в живій вазі, 199,3 тис.т молока, 296,5 млн.шт. яєць. У порівнянні з січнем–серпнем 2011р. виробництво м’яса збільшилось на 7,8%, молока – зменшилось на 0,6%, яєць – на 8,9%.

На 1 вересня п.р., за розрахунками, в господарствах всіх категорій утримувалось 134,2 тис. голів великої рогатої худоби (з них 71,7 тис. – корів), 197,3 тис. – свиней, 64,5 тис. – овець і кіз та 4,5млн. голів птиці. Порівняно 
з 1 вересня 2011р. в області відбулося збільшення чисельності овець та кіз на 3,1% (на 2,0 тис голів), птиці – на 2,1% (на 91,3 тис.гол.), водночас великої рогатої худоби стало менше на 0,5% (на 0,7 тис. голів), у т.ч. корів – на 0,9% (на 0,6 тис.), свиней – на 3,1% (на 6,3 тис. голів).

У січні–серпні п.р. агропідприємствами реалізовано власно виробленої сільськогосподарської продукції на 591,7 млн.грн., що на чверть більше, ніж у січні–серпні 2011р.

Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–серпні п.р. збільшилися порівняно з січнем–серпнем 2011р. на 8,0%, у т.ч. продукції тваринництва – на 20,2%, рослинництва – зменшилися на 9,1%.

 

Капітальні інвестиції

 

За січень–червень п.р. підприємствами області за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 743,9 млн.грн. капітальних інвестицій. Темп зростання капіталовкладень у січні–червні п.р. до відповідного періоду 2011р. становив 123,5%.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,8% від загального обсягу) складали інвестиції в матеріальні активи. З них житлові будівлі – 65,3%, нежитлові будівлі – 11,3%, інженерні споруди – 4,7%, машини, обладнання та інвентар – 8,6%, транспортні засоби – 4,7%, довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва – 3,7%, земля та інші матеріальні активи – 1,5%. Інвестиції в нематеріальні активи складали 0,2% від загального обсягу капіталовкладень.

Більше, ніж дві третини інвестицій (69,6% від загального обсягу) освоєно за рахунок інших джерел фінансування, до складу яких увійшли кошти населення на будівництво власних квартир та кошти на індивідуальне житлове будівництво. За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 19,8% усіх інвестицій, коштів місцевих бюджетів – 5,3%, кредитів банків та інших позик – 3,3% та коштів державного бюджету – 2,0%.

 

Будівельна діяльність

 

За січень–серпень п.р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 549,7 млн.грн., що на 32,8% раза більше обсягів січня–серпня 2011р.

У семи районах області відбулося збільшення обсягів будівельних робіт.

У м.Новодністровську обсяги будівельних робіт збільшились у 1,6 раза, у м.Чернівцях – на 9,8%. Будівельними підприємствами цих міст виконано відповідно 26,9% та 44,6% будівельних робіт від загальнообласного показника.

 

Транспорт

 

За січень–серпень п.р. автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 865,3 тис. тонн вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 652,3млн.ткм.

У порівнянні з січнем–серпнем 2011р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 15,4%, а вантажооборот – на 1,8%.

Пасажирським транспортом за січень–серпень п.р. перевезено 51,5 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 932,9 млн.пас.км. У порівнянні з


січнем–серпнем 2011р. обсяг пасажироперевезень зменшився на 4,5%, а пасажирооборот збільшився на 20,3%.

Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 27,3 млн. пасажирів або 53,1% від загального обсягу перевезень усіма видами транспорту, пасажирооборот – 797,8 млн.пас.км або 85,5%. Із загального обсягу автомобільних пасажирських перевезень майже всі – маршрутні. У порівнянні з січнем–серпнем 2011р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом збільшився на 4,7%, а пасажирооборот – на 28,8%.

В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями, становила 57,2%.

Обсяг пасажирських перевезень та пасажирооборот міського електротранспорту у січні–серпні п.р. зменшилися порівняно з січнем–серпнем 2011р. на 13,2% кожний.

 

Фінанси

 

За даними управління Національного банку України в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами в національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки за наданими кредитами)  впродовж січня–липня п.р. зменшилися на 24,0% і станом на 
1 серпня п.р. становили 3568,4 млн.грн., з них у національній валюті – 
1997,6 млн.грн.

Зобов’язання банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 серпня п.р. становили 3059,6 млн.грн. і збільшились упродовж січня–липня п.р. на 11,2%.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області (крім банків, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) за січень–червень п.р. становив1,0 млн.грн. збитку (загальна сума прибутку – 141,8 млн.грн., збитку – 142,8 млн.грн.).

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту товарів за січень–липень п.р. становив 
70,7 млн.дол.США, імпорту – 101,0 млн.дол.США. Порівняно з січнем–липнем 2011р. обсяг експорту скоротився на 4,8%, імпорту – зріс на 9,6%. За цей період в зовнішній торгівлі товарами області склалося від’ємне сальдо в розмірі 
30,3 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,70.

Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 74 країн світу.

До країн СНД було експортовано 41,2% усіх товарів, до країн ЄС – 48,3% (у січні–липні 2011р. відповідно – 39,2% та 51,3%).

Серед головних торгових партнерів у січні–липні п.р. в порівнянні з січнем–липнем 2011р. експортні поставки найбільше зросли до Російської Федерації (на 2,9 млн.дол.США), Туреччини (на 1,2 млн.), Іспанії (на 1,0 млн.) і зменшились до Італії (на 2,7 млн.), Молдови (на 1,5 млн.), Німеччини 
(на 0,8 млн.), Румунії (на 0,7 млн.), Білорусі (на 0,6 млн.дол.США).

З країн СНД імпортовано 3,5% усіх товарів, з країн ЄС – 45,9% (у січні–липні 2011р. – 6,4% та 58,1% відповідно).

Порівняно з січнем–липнем 2011р. імпортні поставки найбільше зросли з Туреччини, Сирійської Арабської Республіки, США, Кореї та скоротилися з Китаю, Російської Федерації, Італії, Фінляндії, Естонії.

За січень–липень п.р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 7,5 млн.дол.США (7,4% від загального обсягу імпорту), що на 46,1% менше, ніж за січень–липень 2011р. Найбільше її надійшло з Угорщини та Румунії на 1,7 млн.дол.США з кожної країни, Туреччини – на 
1,4 млн.дол.США (відповідно 22,9%, 22,4% та 19,4% від загального обсягу імпорту давальницької сировини).

 

Торгівля та ресторанне господарство

 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень п.р. становив 6983,9 млн.грн., що на 13,2% більше обсягу січня–серпня 2011р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 33,6%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–серпень п.р. в порівнянні з січнем–серпнем 2011р. збільшився на 2,5% і становив 194,1 млн.грн.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–серпень п.р. в цілому по Україні становив 99,6%, по області – 99,0% (за січень–серпень 2011р. – 104,1% та 102,1% відповідно).

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–липень п.р. становила 2264 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2011р. на 19,2%.

Індекс реальної заробітної плати за січень–липень п.р. порівняно з відповідним періодом 2011р. становив 119,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій області за липень п.р. зменшилася на 21,0% або на 32,2 тис.грн. і на 1 серпня п.р. становила 120,8 тис.грн. Порівняно з початком поточного року сума боргу зменшилася на 49,7% або на 119,5 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 серпня п.р. становив 0,04% фонду оплати праці, нарахованого за липень п.р.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 
1 серпня п.р. порівняно з 1 липня п.р. зменшилася на 31,0% або на 
47,5 тис.грн. і становила 105,5 тис.грн.

Упродовж липня п.р. кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 10,3% і на 1 серпня п.р. становила 32 особи. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3297 грн., що на 31,2% більше розміру середньомісячної заробітної плати нарахованої в липні п.р.

За січень–серпень п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 7,6 тис. сімей (93,7% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 405,1 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в серпні п.р. становила 18,7 грн. проти 28,5 грн. у серпні 2011р.

Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 6,2 тис. сімей (81,2% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 5662,4 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в серпні п.р. становила 
878,4 грн. проти 595,2 грн. у серпні 2011р.

За січень–липень п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 
282,5 млн.грн.

Рівень оплати в січні–липні п.р. становив 101,6%, що менше на 5,7 в.п., ніж у січні–липні 2011р.

На кінець липня п.р. населення області заборгувало за житлово-комунальні послуги 69,2 млн.грн., що на 11,5% менше, ніж на початок п.р.

 

Ринок праці

 

До державної служби зайнятості впродовж серпня п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 1,1 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 15,9% менше, ніж у липні п.р. та на 7,5% – ніж у серпні 2011р. Із загальної кількості осіб, які звернулися протягом серпня п.р. до державної служби зайнятості, 77,4% отримали статус безробітного.

На початок вересня п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 10,6 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 2,1% менше, ніж на 1 серпня п.р. Серед зазначеної категорії громадян 97,7% мали офіційний статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за серпень п.р. знизився на 0,1 в.п. і на 1 вересня п.р. становив 1,9% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник як у сільській, так і в міській місцевостях протягом серпня не змінився і на 1 вересня п.р. становив 2,1% та 1,7% від кількості населення працездатного віку відповідної категорії місцевості. Разом з тим, спостерігалась значна диференціація значень цього показника за районами області: від 0,8% – у Новоселицькому до 4,9% – у Путильському. У містах Чернівцях та Новодністровську він становив 1,0% та 5,2% відповідно.

За повідомленням підприємств, установ та організацій області кількість вільних робочих місць і вакантних посад на 1 вересня п.р. становила 
1166 одиниць, що на 11,9 % більше, ніж на 1 серпня п.р., та на 8,7% менше, ніж на 1 вересня 2011р. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) для робітників передбачалось 40,4%, для службовців – 46,6%, решта – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на 1 вересня п.р. становило 9 осіб і зменшилось на 1 особу порівняно з 1серпня п.р., проте, на 1 особу збільшилось порівняно з 1 вересня 2011р.

Серед районів області найбільше навантаження незайнятого населення в середньому на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) було у Сокирянському (70 осіб), Кіцманському (44 особи) таВижницькому (42 особи) районах. У містах Чернівцях та Новодністровську воно становило 3 та 30 осіб відповідно.

За сприяння державної служби зайнятості у серпні п.р. було працевлаштовано 425 осіб, що на 30,9% менше, ніж у липні п.р., та на 24,6% – ніж у серпні 2011р. Серед працевлаштованих незайнятих громадян у серпні п.р. 48,2% становили жінки та 48,5% – молодь віком до 35 років.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян у серпні п.р. становив 3,6% і знизився порівняно з липнем п.р. на 1,4 в.п., а з серпнем 2011р. – на 
1,2 в.п.

Серед районів області, рівень працевлаштування знаходився в межах від 1,5% у Вижницькому до 5,5% – у Сокирянському. Зниження цього показника впродовж місяця спостерігалося майже в усіх районах області, крім Хотинського та Заставнівського, де відбулося його зростання на 1,3 в.п. та 
0,6 в.п відповідно. У містах Чернівцях та Новодністровську зазначений показник становив 4,1% та 7,2% і знизився в порівнянні з липнем п.р. на 1,1 в.п. та 1,7 в.п. відповідно.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом серпня п.р. на допомогу по безробіттю було витрачено 6451,2 тис.грн., що на 12,1% менше, ніж у липні п.р. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримали у серпні п.р., становила 7,5 тис. осіб і зменшилась на 9,2% порівняно з липнем п.р. Середній розмір допомоги по безробіттю у серпні п.р. зменшився по відношенню до липня п.р. на 3,1% і становив 859,59 грн., що на 22,0% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1102 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

На 1 серпня п.р. в області, за оцінкою, проживало 905,2 тис. осіб, з них 383,0 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 522,2 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня–липня п.р. чисельність наявного населення області зменшилася на 75 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 0,1 особи.

Населення області зменшилось за рахунок природного скорочення – 
141 особа, водночас був зафіксований міграційний приріст – 66 осіб.

Природний приріст населення зафіксовано у містах Чернівцях, Новодністровську та Сторожинецькому, Глибоцькому, Путильському, Вижницькому і Герцаївському районах. У решті районів зафіксовано природне скорочення.

Кількість народжених за січень–липень п.р. збільшилась порівняно з січнем–липнем 2011р. на 402 особи і становила 6720 осіб. Рівень народжуваності по області порівняно з січнем–липнем 2011р. збільшився з 12,0 до 12,7 особи на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована у Путильському районі (19,8 особи), а найменша – в Кельменецькому (8,9 особи).

Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (14,1 проти 10,9 особи на 1000 жителів).

У січні–липні п.р. рівень смертності в області збільшився порівняно з січнем–липнем 2011р. з 12,7 до 13,0 померлих на 1000 жителів.

Найвищий рівень смертності в січні–липні п.р. зафіксовано в Кельменецькому районі (20,0 особи на 1000 жителів), а найнижчий – у м.Новодністровську (5,6 особи).

Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (15,0 проти 10,4 особи на 1000 жителів).

У січні–липні п.р. міграційний приріст населення становив 66 осіб, що у розрахунку на 1000 жителів становило 0,1 особи. Порівняно з відповідним періодом минулого року він збільшився на 65 осіб.

Скорочення населення в результаті міжрегіональної міграції в січні–липні п.р. становило 354 особи. В інші регіони України вибуло 1913 осіб, а прибуло з них 1559 осіб. За межі країни виїхало 92 особи, приїхало з інших країн 512 осіб.

Загальний міграційний приріст населення в січні–липні п.р. зафіксований в м.Новодністровську та Сокирянському, Глибоцькому, Кіцманському, Кельменецькому, Путильському, Герцаївському і Сторожинецькому районах. У м.Чернівцях та решті районів було зафіксовано міграційне скорочення населення.

 

Криміногенна ситуація

 

Органами внутрішніх справ за січень–серпень п.р. зареєстровано 4028 злочинів (на 10,5% менше, ніж за січень–серпень 2011р.), серед яких 32,0% (у січні–серпні 2011р. – 34,5%) – тяжкі та особливо тяжкі.

Від злочинів постраждало 2481 особа (загинуло 58 осіб), з яких 586 – жінки, 197 – пенсіонери, 92 – неповнолітні, 35 – діти до 14 років.

Виявлено 2403 особи, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них 97,0% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 6,6% – неповнолітні, 15,1% – жінки, 54,1% – на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

 

 

 

Головне управління статистики у Чернівецькій області

                                                                                                                                                        rekllogo
banerMapOPORA
Оберіть мову сайту: English Romanian Russian Ukrainian
                                                                       rekllogo

Опитування

На сайті потрібна інформація про "пробки" в Чернівцях?
 

Останні економічні новини

Нові підприємства в каталозі

1. ООО "Смарт Ай Ти"
    Адреса: улица 28 Июня, дом 44, офис 302
    Телефон: (095)8525912 , (0372)54-25-79
2. Рідний Край,газета
    Адреса: вул. Чернівецька, 6а
    Телефон: (03735) 22476, (03735) 21014
3. Рідне Слово, газета
    Адреса: вул. Довженка, 7
    Телефон: (03732) 20456, (03732) 21454
4. Доба, газета
    Адреса: вул. Гребінки, 17
    Телефон: (0372) 514473, (0372) 514470
5. Державний Архів Чернівецької Області
    Адреса: вул. Стасюка, 20а
Перейти в каталог

В кінотеатрах міста:


Монстри на канікулах (3D) Монстри на канікулах (3D)
[ Переглядів:30 ]
Порочна пристрасть Порочна пристрасть
[ Переглядів:24 ]
Давай, до побачення Давай, до побачення
[ Переглядів:32 ]
Паранормальне явище-4 Паранормальне явище-4
[ Переглядів:20 ]
Я, Алекс Кросс Я, Алекс Кросс
[ Переглядів:18 ]
Франкенвінні (3D) Франкенвінні (3D)
[ Переглядів:18 ]
Будинок в кінці вулиці Будинок в кінці вулиці
[ Переглядів:45 ]
Дикуни Дикуни
[ Переглядів:75 ]
Петля часу Петля часу
[ Переглядів:109 ]
Чоловік з гарантією Чоловік з гарантією
[ Переглядів:82 ]
Мадагаскар-3 3D Мадагаскар-3 3D
[ Переглядів:345 ]