Вівторок, 3 September 2013
04:22:21

Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–березень 2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 
Промисловість
Індекс промислової  продукції області у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2012р. становив 103,2%, у березні п.р. порівняно з попереднім місяцем – 113,8%, з березнем 2012р. – 108,4%.
Темп зростання обсягів виробництва  у січні–березні п.р. порівняно  з січнем–березнем 2012р. в добувній та переробній промисловості становив 98,3%, у т.ч. в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 81,6%, у переробній промисловості – 98,5%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2012р. становив 104,0%. Зростання обсягів продукції відбулось у виробництві м’яса та м’ясних продуктів, олії та тваринних жирів.
У січні–березні п.р. проти січня–березня 2012р. зріс випуск м’яса свиней свіжого чи охолодженого на 49,1%, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 26,3%, м’яса свійської птиці – на 10,3%, виробів здобних – на 5,3%.
Порівняно з січнем–березнем 2012р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс обсягів виробництва продукції становив 106,1%, у т.ч. у текстильному виробництві – 108,5%, виробництві одягу – 127,5%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 66,4%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 93,9%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 93,3%, у виробництві паперу та паперових виробів – 109,4%, поліграфічній діяльності – 85,5%.
Обсяги промислової  продукції у січні–березні п.р. проти січня–березня 2012р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції збільшились у 6,9 раза.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2012р. становив 75,4%. Зменшилось виробництво гумових і пластмасових виробів на 11,8%, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 38,0%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 78,2%.
Індекс обсягів виробництва  продукції у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2012р. у машинобудуванні становив 103,7%, у т.ч. з виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництва електричного устатковання – 96,0%, виробництва машин та устатковання – 109,7%.
Обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2012р. зросли на 11,8%.
 
Cільське господарство
 
У січні–березні п.р. індекс сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–березнем 2012р. становив 102,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 104,3%, у господарствах населення – 101,2%.
За січень–березень п.р. господарствами всіх категорій вироблено  
12,7 тис.т м’яса в живій вазі, 48,7 тис.т молока та 90,2 млн.шт. яєць. У порівнянні з січнем–березнем 2012р. обсяг виробництва м’яса збільшився на 1,0%, яєць – на 15,7%, водночас молока вироблено на 1,3% менше. 
На 1 квітня п.р., за розрахунками, в господарствах всіх категорій утримувалось 125,8 тис. голів великої рогатої худоби (з них 68,8 тис. – корів), 176,6 тис. – свиней, 61,5 тис. – овець та кіз і 3,1 млн. голів птиці. Порівняно  
з 1 квітня 2012р. в області відмічалось збільшення поголів’я всіх видів худоби, крім корів, яких поменшало на 1,8% (на 1,3 тис. голів). Зокрема, чисельність великої рогатої худоби збільшилась на 2,7% (на 3,3 тис. голів), свиней – на 0,8% (на 1,4 тис.), овець та кіз – на 3,1% (на 1,8 тис.), птиці – на 3,7%  
(на 111,3 тис. голів).
У січні–березні п.р. агропідприємствами області (без врахування малих) реалізовано власно виробленої сільськогосподарської продукції на  
228,5 млн.грн., що на 19,9% більше, ніж у січні–березні 2012р.
Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами у січні–березні п.р. збільшилися порівняно з січнем–березнем 2012р. на 12,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 23,4%, тваринництва – на 4,6%.
На 1 квітня п.р. в сільськогосподарських підприємствах і підприємствах, які здійснюють зберігання та переробку зернових культур, було в наявності 56,6 тис.т зерна, що на 21,2% менше, ніж на 1 квітня 2012р.
 
Будівельна  діяльність
 
За січень–березень  п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 133,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції області у січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2012р. становив 88,3%, у тому числі по інженерних спорудах – 91,7%, будівлях – 83,2%, з них житлових – 92,2%, нежитлових – 63,5%. Уточнений індекс будівельної продукції за січень–лютий п.р. порівняно з січнем–лютим 2012р. становив 111,4% (у тому числі по будівлях – 93,8%, інженерних спорудах – 122,0%).
За видами будівельної продукції  обсяги робіт, виконаних на будівництві  інженерних споруд становили 82997 тис.грн. або 62,1% від загального обсягу будівельних робіт, будівель – 50732 тис.грн. (37,9%), з них житлових – 38582 тис.грн. (28,8%), нежитлових – 12150 тис.грн. (9,1%). Будівельними підприємствами міст Новодністровська та Чернівців виконано по 39,0% будівельних робіт від загальнообласного показника.
У січні–березні п.р. у містах та районах області здійснювалось  будівництво Дністровської ГАЕС, мостів, шкіл, об’єктів торгівлі та громадського харчування, офісних приміщень, багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків.
У загальному обсязі будівельних  робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення  становила 91,0%, з капітального та поточного  ремонтів – 7,1% та 1,9% відповідно.
 
Транспорт
 
За січень–березень  п.р. автомобільним транспортом перевезено  
(з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 304,0 тис.т вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 249,3 млн.ткм.
У порівнянні з січнем–березнем 2012р. обсяг перевезених вантажів збільшився на 5,6%, вантажооборот – на 1,9%.
Пасажирським транспортом за січень–березень п.р. перевезено  
20,5 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот у обсязі 359,0 млн.пас.км. У порівнянні з січнем–березнем 2012р. обсяг пасажироперевезень зменшився на 4,1%, а пасажирооборот збільшився на 3,4%.
Обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом (з урахуванням  перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 10,6 млн. пасажирів або 51,7% від загального обсягу перевезень усіма видами транспорту, пасажирооборот – 303,5 млн.пас.км або 84,5%. У порівнянні з січнем–березнем 2012р. обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом збільшився на 2,3%, а пасажирооборот – на 6,3%.
В обсязі пасажирських перевезень автомобільним транспортом частка перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями, становила 56,2%
Обсяг пасажирських перевезень та пасажирооборот міського електротранспорту  в січні–березні п.р. зменшилися проти січня–березня 2012р. на 10,2% кожний.
 
Фінанси
 
За даними управління Національного банку України  в Чернівецькій області вимоги банківських установ області за наданими кредитами в національній та іноземній валюті (включаючи нараховані відсотки за наданими кредитами) впродовж січня–лютого п.р. зменшилися на 0,7% і станом  
на 1 березня п.р. становили 3454,6 млн.грн.
Зобов’язання банківських  установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 березня п.р. становили 3508,3 млн.грн. і збільшились упродовж січня–лютого п.р. на 4,7%.
 
 
Зовнішня торгівля товарами
 
Обсяг експорту товарів за січень–лютий п.р. становив  
17,2 млн.дол.США, імпорту – 19,6 млн.дол.США. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг експорту зріс на 7,7%, імпорту – на 27,1%. За цей період в зовнішній торгівлі товарами області склалося від’ємне сальдо в розмірі 2,4 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,88.
Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в  зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 60 країн світу.
До країн СНД було експортовано 32,8% усіх товарів, до країн  ЄС – 60,2% (у січні–лютому 2012р. відповідно – 39,3% та 54,0%).
Серед головних торгових партнерів  у січні–лютому п.р. в порівнянні з січнем–лютим минулого року експортні  поставки найбільше зросли до Румунії (на 2,1 млн.дол.США) і зменшились до Російської Федерації  
(на 1,1 млн.дол.США).
З країн СНД імпортовано 7,5% усіх товарів, з країн ЄС – 56,4% (у січні–лютому 2012р. – 3,3% та 59,6% відповідно).
Порівняно з січнем–лютим минулого року імпортні поставки найбільше зросли з Румунії, Туреччини, Китаю, Польщі, Російської Федерації та скоротилися з Італії, США, Німеччини, Угорщини, Греції, Індії.
За січень–лютий п.р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 2,6 млн.дол.США, з якої було виготовлено продукції на  
5,0 млн.дол.США.
 
Внутрішня торгівля
 
Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–березень п.р. становив 2406,5 млн.грн., що на 10,8% більше обсягу січня–березня 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 34,7%.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–березень п.р. в порівнянні з січнем–березнем 2012р. збільшився на 0,6% і становив 66,7 млн.грн.
 
 
Ціни і  тарифи
 
Індекс споживчих  цін (індекс інфляції) за січень–березень п.р. в цілому по Україні становив 100,1%, по області – 100,1% (за січень–березень 
2012р.
 – 100,7% та 100,4% відповідно).
 
 
Доходи населення
 
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій з кількістю найманих працівників більше  
10 осіб за січень–лютий 2013р. становила 2236 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2012р. на 8,0%.
Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому п.р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 109,5%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій області за лютий п.р. зменшилася на 27,0% або на 46,2 тис.грн. і на 1 березня п.р. становила 124,9 тис.грн. Порівняно з початком 2013р. сума боргу зменшилася на 1,7% або на 2,1 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 березня п.р. становив 0,04% фонду оплати праці, нарахованого за лютий п.р.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на  
1 березня п.р. становила 124,9 тис.грн. і порівняно з 1 січня п.р. зменшилась на 1,7% або на 2,1 тис.грн.
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 березня п.р становила 37 осіб або 0,03% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3376,0 грн., що в 1,5 раза більше розміру середньомісячної заробітної плати нарахованої в лютому п.р.
За січень–березень п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 2,0 тис. сімей (57,2% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 238,6 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в березні п.р. становила 74,3 грн. проти 177,9 грн. у березні 2012р.
Субсидії на відшкодування  витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 19 сім’ям (0,4% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 12,8 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в березні п.р. становила 676,2 грн., призначень субсидій у березні 2012р. не було.
За січень–лютий п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 120,8 млн.грн.
Рівень оплати в січні–лютому п.р. становив 91,8%, що більше на 16,3 в.п., ніж у січні–лютому 2012р.
На кінець лютого п.р. населення області заборгувало за житлово-комунальні послуги 95,4 млн.грн., що на 12,7% більше, ніж на початок п.р.
 
Ринок праці
 
До державної  служби зайнятості впродовж березня п.р. за допомогою в працевлаштуванні звернулося 0,9 тис. безробітних громадян, що на 14,9% менше, ніж у лютому п.р.
Кількість зареєстрованих безробітних  на кінець березня п.р. становила 12,0 тис. осіб, що на 3,3% менше, ніж на кінець лютого п.р. Допомогу по безробіттю отримували 75,8% осіб, які мали статус безробітного.
Із загальної кількості  зареєстрованих безробітних 7,5 тис. осіб проживали в сільській місцевості.
Рівень зареєстрованого  безробіття в цілому по області на кінець березня п.р. становив 2,2% від кількості населення працездатного віку і залишився на рівні відповідної дати минулого місяця. Зазначений показник у сільській місцевості знизився на 0,2 в.п., а в міських поселеннях – на 0,1 в.п.  і становив 2,4% та 1,8 % відповідно.
За повідомленням підприємств, установ та організацій області кількість вільних робочих місць і вакантних посад за березень п.р. збільшилась на 15,4% і на кінець місяця становила 823 одиниці. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) для робітників передбачалось 42,6%, для службовців – 45,8%, решта – для осіб, які не мають професії.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня п.р. становило 15 осіб і зменшилось на 2 особи порівняно з відповідною датою минулого місяця.
Серед районів області  найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) було у Сокирянському (109 осіб), Вижницькому (75 осіб), Новоселицькому (46 осіб) та Кіцманському (44 особи) районах. У містах Чернівцях та Новодністровську воно становило 4 та 30 осіб відповідно.
Середньооблікова кількість  безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування  на випадок безробіття у березні п.р. отримали допомогу по безробіттю, становила 9,3 тис. осіб і зменшилась на 13,4% порівняно з лютим п.р. Середній розмір допомоги по безробіттю у березні п.р. збільшився на 14,2% і становив 1060,0 грн., що на 7,6% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1147 грн.).
 
Демографічна ситуація
 
На 1 березня п.р. в області, за оцінкою, проживало 907,1 тис. осіб, з них 385,9 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 521,2 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж січня–лютого п.р. чисельність наявного населення області зменшилася на 76 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило  
0,5 особи.
Населення  області  зменшилось за рахунок природного скорочення –  
269 осіб, водночас зафіксований міграційний приріст – 193 особи.
Природний приріст населення  зафіксовано у Сторожинецькому, Путильському, Глибоцькому, Герцаївському районах та у м.Новодністровську. У м.Чернівцях та решті районів зафіксовано природне скорочення.
Кількість народжених за січень–лютий п.р. зменшилась порівняно з січнем–лютим 2012р. на 208 осіб і становила 1710 осіб. Рівень народжуваності по області порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився з  
12,9 до 11,7 особи на 1000 жителів. Найбільша частота народжень у розрахунку на 1000 жителів зафіксована у Путильському районі (17,4 особи), а найменша – у м.Новодністровську (7,4 особи).
Народжуваність у сільській  місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (12,7 проти 10,2 особи на 1000 жителів).
У січні–лютому п.р. рівень смертності в області зменшився порівняно з січнем–лютим 2012р. з 14,1 до 13,5 померлих на 1000 жителів.
Найвищий рівень смертності в січні–лютому п.р. зафіксовано в Кельменецькому районі (22,9 особи на 1000 жителів), а  найнижчий – у м.Новодністровську (6,3 особи).
Рівень смертності в сільській  місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (15,3 проти 11,1 особи на 1000 жителів).
У січні–лютому п.р. міграційний приріст населення становив  
193 особи, що у розрахунку на 1000 жителів становило 1,3 особи. Порівняно з січнем–лютим 2012р. він збільшився на 119 осіб.
Приріст населення в результаті міжрегіональної міграції в  
січні–лютому п.р. становив 45 осіб. В інші регіони України вибуло 357 осіб, а прибуло з них 402 особи. За межі країни виїхало 37 осіб, приїхало з інших країн 185 осіб.
 Основним демографічним трендом в цей періоду була иммиграция в Черногорию для постійного проживання.
Загальний міграційний приріст населення в січні–лютому п.р. зафіксовано в м.Чернівцях та Герцаївському, Путильському, Заставнівському районах. У решті районів та м.Новодністровську було зафіксовано міграційне скорочення населення.
 
Єдиний державний  реєстр підприємств та організацій  України
 
Станом на 1 квітня п.р. в ЄДРПОУ значилось 17704 суб’єкти, розташовані в області, з них 95,4% – із статусом юридичної особи.
За січень–березень  п.р. в ЄДРПОУ було взято на облік 155 суб’єктів господарської діяльності області та було знято з обліку – 148.
За організаційно-правовими  формами господарювання найбільшу  питому вагу займали приватні підприємства (19,6%), товариства з обмеженою відповідальністю (17,8%), організації (установи, заклади) (15,8%) та громадські організації (7,1%).
Найбільша кількість суб’єктів зосереджена в м.Чернівцях (54,9%), Новоселицькому (5,4%) і Сторожинецькому (5,1%) районах, найменша – в м.Новодністровську та Герцаївському районі (1,4% та 1,9% відповідно).
 
 
 
 
Головне управління статистики у Чернівецькій області

Поділитись новиною в соціальних мережах:

Залишити коментар

за допомогою соціальних мереж, або анонімно

Інші новини м.Чернівці та області за цією темою

Новини партнерів

RizVN LoginНове в каталозі

Адвокатське об’єднання...
Назва: Адвокатське об’єднання "Юридична Компанія "ФОРТУНА"
Адреса: Головна 122-А
Веб студія Буковина.NET
Назва: Веб студія Буковина.NET
Адреса: Головна,59
ТОВ "Імперіал Груп...
Назва: ТОВ "Імперіал Груп Украіна"
Адреса: Вул. Обїзна, 12 (Західний ринок)
Центр прикладного права
Назва: Центр прикладного права
Адреса: вул. Садова, 131
Соляна шахта
Назва: Соляна шахта
Адреса: Проспект Незалежності, 109а
Детальніше

Реклама: |